Ternyák Csaba érsek megáldotta a felújított zaránki templomot

Hazai – 2024. július 9., kedd | 19:22

Az Egri Főegyházmegye támogatásával és állami forrásból megújult a Szent Imre herceg titulusú zaránki katolikus templom, amelyet szentmise keretében Ternyák Csaba egri érsek áldott meg. Az eseményről július 9-én tett közzé filmes összefoglalót YouTube-csatornáján a Szent István Televízió.

A szentmise előtt Urbán László polgármester köszöntötte Ternyák Csaba egri érseket és a társadalmi élet, közélet jelen lévő  képviselőit.

Ezt követően a zaránki gyermekek adtak kis műsort.

A szentmise elején a főpásztor örömének adott hangot, hogy a kívül-belül megújult templomban ünnepelhetnek a hívekkel, majd megáldotta az oltárt, az épületet.

Homíliájában a prófétaságról elmélkedett Ternyák Csaba érsek.

Az evangélium Jézus názáreti látogatását vetíti elénk, amikor az ott élők hitetlenségét kell megtapasztalnia – mondta a főpásztor. – Jézus azt mondta magáról, nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában. Prófétaként beszél magáról, ehhez kapcsolódik az olvasmányban Ezékiel próféta története, aki azt a küldetést kapja, hogy menjen az emberekhez, azért, hogy tudják meg: próféta van közöttük.

A próféta nem jós, jövendőmondó, hanem olyan ember, aki Isten nevében beszél, azt az üzenetet közvetítve, hogy Isten szereti, felemeli az emberiséget, bár az elesett emberiségnek bűnei vannak – hangsúlyozta az egri érsek. – Ez a mai emberre is érvényes, s ezért szükségünk van a kegyelemre, hogy bűneinktől megszabadulva hálát adjunk.

Jézus tanítása az örök élet távlatát nyitja meg, ezért életünk nem céltalan bolyongás. Jézus a názáretiek hitetlensége miatt nem tudott csodát tenni. A csodákat a hívő ember veszi észre. Isten elrejti magát a természet szépségei, életünk eseményei között, s ehhez csak a hívő embernek van kulcsa. A „véletlen” Isten művészneve – fogalmazott Ternyák Csaba.

Jézus nem törvényekre akar elsősorban elvezetni bennünket – a hit élő kapcsolat Istennel. Ez több mint a puszta elfogadás, tele van szeretettel, bizalommal. Ennek a szeretetkapcsolatnak egyre inkább élővé kell válnia bennünk az imádság révén, a szentségek kegyelmi ereje által, kezdve a keresztségben történt újjászületéssel, amikor Isten gyermekei lettünk – emlékeztetett az érsek. – Ezt az örömet, valóságot a többi szentség táplálja, élteti, erősíti bennünk. A bűnbánat szentsége, a bérmálás és leginkább az eucharisztia, az örök élet kenyere, amely táplál bennünket.

„Köszönjük meg az Úrnak, hogy újra és újra csodákat küld nekünk. Ilyen csoda ez a gyönyörűen megújult templom is, itt a falu központjában. Ez egy viszonyítási pont. Nemcsak a szépsége miatt, hanem amiatt, hogy itt lakik valaki. Itt lakik az Isten, és ő legyen viszonyítási pont az életünkben is” – emelte ki szentbeszédében az egri főpásztor.

Tanítása végén Ternyák Csaba érsek a Szűzanya közbenjárásáért szóló fohászra buzdított, hogy „esdje ki nekünk a Szentlélek ajándékát, alakítsa át belülről a mi szívünket, tegyen minket Krisztus igazi tanítványaivá”.

A szentmise végén Versler Sándor plébániai kormányzó köszönetét fejezte ki a főpásztornak, hogy több ütemben főegyházmegyei támogatást kapott a templom felújításának ügye; köszönetet mondott továbbá a magyar államnak, Szabó Zsolt országgyűlési képviselőnek, Urbán László polgármesternek, az önkormányzatnak és a híveknek a nagylelkű adományokért.

Ternyák Csaba érsek méltatta Versler Sándor plébániai kormányzó erőfeszítéseit, amellyel a templom megszépítésének ügyén dolgozott.

A főpásztor a szentmise után megáldotta a Zaránk település első írásos említésének 750. évfordulója alkalmából állított emlékművet.

 *

A zaránki Szent Imre herceg római katolikus plébániatemplom felújítása több ütemben valósult meg, több év alatt.

A templom megszépítését Szőke József plébános kezdeményezte a tető és a torony homlokzatának felújításával. Az épületen végzett további munkálatok Versler Sándor plébániai kormányzó koordinálásával történtek.

2021 augusztusában kezdődött a templom külső és belső homlokzatának felújítása. A belső térben az aljzatot tejesen kicserélték, a padok is megújultak, és a keresztúti stációkat felújították.

A magyar kormány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, „Egyházi épített örökség védelme” címen támogatta a templom tetőszerkezetének felújítását. A felújítás további költségeinek fedezetét az Egri Főegyházmegye Gazdasági Bizottsága biztosította.

E felújítást megelőzően legutóbb 1955-ben restaurálták a zaránki katolikus templomot.

Forrás: Egri Főegyházmegye/Bérczessy András

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Videó: Szent István Televízió YouTube-csatornája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria