Ternyák Csaba érsek újévi körlevele

Hazai – 2012. január 2., hétfő | 15:14

Az új esztendő első napján körlevéllel fordult Ternyák Csaba egri érsek az egyházmegye papjaihoz és híveihez.

Kedves Testvérek!

Január elsején az Egyház Szűz Mária istenanyaságát ünnepli. Bár ez egy Mária-ünnep, valójában ez is Krisztusról szól, arról, hogy a megszületett Gyermek nemcsak valóságos ember, hanem valóságos Isten is. Ezért Istenszülő a Szűzanya, ahogy a 431-es Efezusi Zsinat nevezte őt. A mai szentmise könyörgése is ezt az igazságot hirdeti: „Tőle (ti. Szűz Máriától) kaptuk az élet szerzőjét”, és „Mária szűzi anyasága által Isten örök üdvösséggel ajándékozta meg a világot.”

Az Újév első napján főleg ezért mondunk köszönetet Istenünknek. Ennek az üdvösségnek a munkálására kaptunk ugyanis új lehetőségeket ezzel az újesztendővel. Az ő irgalma révén kezdhetünk ismét új évet, bízhatjuk ismét életünket Krisztusra. Lehetőséget kapunk arra, hogy Isten és embertásaink szeretetében tovább fejlődjünk, hogy felismerjük őt a leginkább rászoruló embertestvéreinkben. Az egyre mélyülő gazdasági és erkölcsi válság miatt azonban sokan tekintenek aggodalommal az előttünk álló évre. A keresztény ember biztonságát Istenbe vetett bizalma adja. Ő a történelem Ura, Ő a mi gondviselő Atyánk. Tudjuk, hogy Ő nem hagy bennünket erőnkön felül megpróbálni. Sőt éppen Istenbe vetett hitünk késztet minket arra, hogy saját gondjaink mellett észrevegyük mások szükségét és segítsünk a bajba jutottaknak. Ezzel a céllal jöttek létre sok egyházközségben a karitász csoportok, máshol pedig éppen most szerveződnek.

A katolikus egyházban január elseje minden évben a Béke Világnapja is. A pápa ilyenkor üzenetben fordul a keresztény közösségekhez, a nemzetek vezetőihez és a világon élő minden jóakaratú emberhez. Az idei világnapra XVI. Benedek pápa a következő témát választotta: „A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére”. Ez a témaválasztás már önmagában is jelzi, hogy „az egyház reménnyel tekint a fiatalokra, bízik bennük és bátorítja őket, hogy keressék az igazságot, védjék a közjót, legyenek nyitottak a világra és szemeik legyenek képesek meglátni az 'új dolgokat' (Iz 42,9; 48,6)!” (Pápai üzenet, 1).

Egyházmegyénkben is egyre fontosabbnak érezzük a fiatalok felkészítését a jövőre, és azt, hogy kinyissuk a szemüket az új dolgokra, kinyissuk szemüket a másik emberre. Tudjuk, hogy ez mindenekelőtt a családban történik. A nemrégen lezárult Család Éve kezdeményezéseinek egyik fókuszában éppen ők álltak. Bár a Család Éve hivatalosan véget ért, nekünk egyre inkább arra kell törekednünk, hogy egyházközségeinkben olyan családközösségek alakuljanak, amelyek mindenben számíthatnak egymásra. Abban is, hogy a család legyen az igazságosságra és békére nevelés első iskolája – Szentatyánk útmutatása szerint.

A fiatalok nevelésében a család után kétségtelenül az iskola a második legfontosabb szereplő. Ezért is tartjuk a Gondviselés különleges ajándékának, hogy az elmúlt évben új katolikus iskolákat indíthattunk. Egyházmegyénk legnagyobb településein és azok vonzáskörzetében így próbáljuk biztosítani a katolikus nevelést. Ezúton is emlékeztetjük családjainkat, hogy gyermekeik iskolaválasztásánál részesítsék előnyben a katolikus iskolákat és óvodákat. Az igazságosságra és békére nevelés leghatékonyabb eszköze a katolikus iskola, ahol a karitász hiteles lelkiségét is el lehet sajátítani.

A 2012-es esztendő során egyházmegyénk éppen a karitász lelkiségében szeretne elmélyedni. Csak a keresztény felebaráti szeretet talaján lehetünk ugyanis Jézus Krisztus hiteles követői. Valójában „két front küzd ma az emberért: az istenellenes humanizmus és a keresztény humanizmus. A válságba jutott mai embernek választania kell: Istennel, vagy Isten ellen? Ez a kérdés! Meggyőződésünk, hogy az ember felszabadításának és istenivé válásának egyetlen járható útja van, és ez nem más, mint a testté lett Ige, Jézus Krisztus“ (Szabó Ferenc).

A 80 éves Katolikus Karitász a katolikus egyház hivatalos segélyszerve, a keresztény humanizmus egyik legszebb megvalósulása. Olyan értékeket hordoz egyházunkban, amelyeket a Krisztus iránti elkötelezett szeretet hat át. Nagy szükség van az Egri Főegyházmegyében is arra, hogy minden egyházközségben megalakuljanak a karitász-csoportok, a meglévők pedig megerősödjenek. Éppen azzal a szándékkal, hogy a karitász munkának még nagyobb lendületet adjunk, idén május 19-én egyházmegyei karitász-találkozót tartunk az egri bazilikában. Erre az összejövetelre az eddig is aktív csoportok mellett az érdeklődőket, valamint katolikus iskoláink karitász aktivistáit is szeretettel hívjuk és várjuk plébánosaik és pedagógusaik vezetésével.

Ezúton kívánok eredményes, Istentől megáldott új esztendőt a főegyházmegyénkben élő minden krisztushívőnek és minden jóakaratú embernek. Halljuk meg XVI. Benedek pápa felhívását: „egyesítsük szellemi, erkölcsi és anyagi erőinket, hogy a fiatalokat az igazságosságra és a békére neveljük”. Ők azok, akik a maguk lelkesedésével és lendületével képesek új reményt adni a világnak.

Eger, 2012. január 1.

Dr. Ternyák Csaba
érsek

Egri Főegyházmegye/Magyar Kurír