Tudományos konferenciát rendeznek Pauler Ákos katolikus filozófusról

Hazai – 2013. április 4., csütörtök | 14:13

Április 12-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán tudományos konferenciát szerveznek Pauler Ákos katolikus filozófus életművéről, aki a XX. század egyik meghatározó jelentőségű filozófiai rendszerét alkotta meg.

Az előadók közt szerepel Bolberitz Pál, Kuminetz Géza, Frivaldszky János és más jeles professzorok.

Pauler Ákos ((Budapest, 1876. – Budapest, 1933.) a Wikipédia szerint „komoly hagyományokra visszatekintő tudós-politikus család leszármazottjaként, budapesti doktorátust követően két esztendőt lipcsei és párizsi tanulmányúton tölt, majd rövid pozsonyi és kolozsvári kitérő után a budapesti egyetem rendes professzora, akadémikus, a Filozófiai Társaság elnöke lesz. A két háború közti hivatalos-intézményes filozófiai tudományosság leginkább pozicionált alakjává válik.

Munkássága a kontinentális filozófia korszakbeli átalakulásait követi: a metafizikai határozatlanságokat fölmutató, rövid kezdeti szakasz után a pozitivizmustól a pozitivizmus és a kantianizmus egyeztetésének kísérletén, majd a kantianizmuson keresztül a logikai platonizmusig ível, hogy azután a teista metafizikához érkezzék meg.

Egyfajta <radikalizált platonizmusként> jellemezhető, reprezentatív bölcselete az <osztrák filozófia> – Bolzanótól Brentanón át Husserlig húzódó – hagyományában helyezhető el: a filozófia valamennyi diszciplínájának legfölsőbb szempontjait kijelölő objektív, tiszta logikája a relativizmus veszélyét hordozó szubjektivizmustól és antropologizmustól megszabadított bölcselet.”

A konferencia helyszíne: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28-30. Tanácsterem. A konferencia reggel nyolctól délután fél ötig tart. A részletes programot eseménynaptárunkban találja meg, a csatolt fájlban.

Magyar Kurír