Új egyháztörténeti kötet jelent meg az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinatról

Kultúra – 2020. augusztus 11., kedd | 10:45

Az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete gondozásában megjelent Az 1863. évi pécsi egyházmegyei zsinat című könyv, amely a Magyar Történelmi Emlékek – Okmánytárak – Egyháztörténeti Források című sorozat 16. kötete.

A 315 oldalas könyvben szereplő dokumentumokat Damásdi Zoltán, a Pécsi Egyházmegyei Levéltár levéltárosa válogatta, jegyzetelte, valamint a bevezető tanulmányt is ő írta. A kötetben szereplő zsinati határozatokat és függeléket fordította Péteri Pál és Szebelédi Zsolt (OSZK), a kötetet lektorálta Soós István (BTK TTI) és Szebelédi Zsolt.

Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó így fogalmaz a kötethez írt előszóban: „A zsinat összehívására – többszöri sikertelen próbálkozást követően – egy olyan kiemelkedő jelentőséggel bíró történelmi korban került sor, amely egyedülálló az európai országok tekintetében. Egy vesztes szabadságharcban kimerült nép, a nemzet jövőjének kilátástalansága, a nemesek és hivatalnokok passzív ellenállása – az ember mindennapi létét kételyek és bizonytalanságok övezték. Ezzel párhuzamosan a Katolikus Egyház életét – más felekezetekkel szembeni privilégiumai ellenére – a jozefinizmus korszakában »megbéklyózott«, kontrollált állami felügyelet határozta meg. A monarchiára jellemző egyházpolitika mellett az Egyház visszaszorulásának okai az általános modernizációban és a társadalom laicizálódásában keresendők.

Az eltelt másfél évszázad ellenére nem ismeretlenek számunkra ezek a társadalmi jelenségek és az ezekből fakadó kihívások. A zsinat határozatai és ajánlásai építő jellegű útmutatásként segítenek a válaszok megfogalmazásában. A három pillér, amely ajánlásként megfogalmazásra került: egyszerű szavakkal erősíteni a hitet; tanulni, hogy fel tudjuk venni a harcot; óva inteni a hívő közösségeket az ártalmas médiától.”

Részletek, valamint információ a kötet megvásárlásával kapcsolatban ITT olvasható.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegyei Levéltár

 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria