Új kápolna várja az imádkozni vágyó utasokat a Róma melletti fiumicinói repülőtéren

Kitekintő – 2022. január 25., kedd | 16:20

Az 1-es terminálon kereshetik fel a kápolnát az imádkozni, elcsendesülni vágyók – útjuk előtt – a Leonardo da Vinci nemzetközi repülőtéren. Az új kápolnát, melynek egyik falfülkéjében a repülőgépen utazók védőszentje, a Loretói Szűzanya kegyszobrának másolatát helyezték el, január 25-én szentelik fel.

A kápolnát a római repülőtér terveztette. A szentély Massimiliano Ferragina calabriai művész – akinek alkotásait már számos kiállításon bemutatták Olaszországban és külföldön egyaránt – elképzelése alapján készült; filozófiai és teológiai tanulmányai visszaköszönnek a bibliai ihletésű képi megjelenítésben, Új fény című falfestményében.

„A színek és a fény egymásba fonódó zuhataga – fogalmazott a kápolnában látható alkotását értelmezve Massimiliano Ferragina –, mely nagy kifejező erejű, és mély misztikus értelmet hordoz. A fény az eucharisztikus kegyelem; a kék a keresztség vizére utal, a vörös pedig az áldozatra. A szent elemek emberi erővel telnek meg, amikor a vizet és a vért jelenítik meg az emberi életben.”

A művész szándéka szerint az ábrázolásban az ölelés, a befogadás, az üdvözlet, a másik felé való érzelmi nyitás, a rászoruló ember örömteli megsegítése is megjelenik.

Az ambót egy késő ókori csavart oszlopra helyezték, amely a történelmi örökségre emlékeztet, mely – bárhol Itáliában jár az ember – a kereszténységgel van kapcsolatban.

A kápolna egyik falfülkéjében a repülőgépen utazók védőszentje, a Loretói Szűzanya kegyszobrának másolatát helyezték el.

*

Ferenc pápa 2019. október 7-én kelt dekrétumában elrendelte a Loretói Boldogságos Szűz Mária választható emléknapjának felvételét az általános római naptárba (és ezáltal az Egyház minden naptárába). Az emléknap – a Szentatya határozata szerint – december 10-re került. A pápa egyúttal jubileumi évet is hirdetett, annak emlékére, hogy száz éve nyilvánították a Loretói Szűzanyát a repülőgépen utazók védőszentjévé.

A Szentatya loretói búcsút engedélyezett mindazoknak, akik katonaként vagy civilként repülőn utaznak, és akik a világ minden részéről elzarándokolnak a loretói Szent Ház-kegyhelyre. A jubileumi év – miután Ferenc pápa meghosszabbította – 2021. december 10-én zárult le.

A loretói „Szent Házat” a középkortól fogva nagy tisztelet övezi. A kegyhely a megtestesülés titkára emlékeztet, arra indítva az oda zarándokolót, vegye fontolóra az idők teljességét, amikor az Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született; elmélkedje át az evangéliumot hirdető angyal szavait, mind pedig a Boldogságos Szűz szavait, aki válaszol az isteni meghívásra. A Szentlélektől beárnyékolva az Úr alázatos szolgálóleánya az Istenség háza lett – az Egyház legtisztább képe.

A loretói kegyhely az idők folyamán kiváltságos módon tudta bemutatni a Szent Család evangéliumi erényeit, nem kevésbé, mint a Szentföldön Názáret. A Szent Házban a Megváltó és az Egyház képe előtt szentek és boldogok válaszoltak az isteni hívásra; betegek esedeztek megvigasztalódásért szenvedésük közepette; Istent dicsérték és Szűz Máriához fohászkodtak a loretói litániával – akiben különleges módon mennyei patrónát találtak a repülőgépen utazók.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Massimiliano Ferragina Facebook-oldala; Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria