Új kinevezésekre került sor a Római Kúriában

Kitekintő – 2022. szeptember 30., péntek | 16:08

Ferenc pápa kinevezte José Tolentino de Mendonça bíborost, a Római Szentegyház eddigi levél- és könyvtárosát a Kulturális és Nevelésügyi Dikasztérium prefektusává; a titkári feladatokat Giovanni Cesare Pagazzi prelátus, a II. János Pál Házasság- és Családtanulmányok Pápai Teológiai Intézetének professzora látja el a jövőben. Tolentino bíboros posztját Angelo Vincenzo Zani érsek veszi át.

Az új Kulturális és Nevelésügyi Dikasztérium a Praedicate evangelium kezdetű apostoli konstitúció június 5-i hatálybalépésével jött létre, és a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció és a Kultúra Pápai Tanácsa hatáskörét vette át. A Katolikus Nevelésügyi Kongregáció élén eddig a 79 éves Giuseppe Versaldi bíboros állt, a Kultúra Pápai Tanácsa vezetője pedig Gianfranco Ravasi bíboros volt, aki október 18-án tölti be 80. életévét.

*

José Tolentino de Mendonça bíboros Funchalban, a portugáliai Madeira szigetén született 1965-ben. 1990-ben szentelték pappá szülőföldjén, s még ugyanabban az évben beiratkozott a római Pápai Biblikus Intézetbe, ahol 1992-ben szerezte meg a bibliatudományi licenciátust. 1995-ben Lisszabonba költözött, ahol öt éven át a Portugál Katolikus Egyetem (UCP) kápláni misszióját látta el. 2001-ben Rómába küldték, ahol két évig a Pápai Portugál Kollégium rektoraként szolgált, majd doktori fokozatának megszerzését követően az Újszövetség és a teológiai esztétika professzora lett a UCP teológiai karán (2004–2018). Eközben a Didaskalia című teológiai folyóirat főszerkesztője (2005–2012), az egyetem Vallás- és Kultúrakutató Központjának vezetője (2012–2017), valamint a Nossa Senhora da Bonança kápolna rektora volt (2010–2018). 2011-ben a Kultúra Pápai Tanácsa konzultora, a következő évben pedig az UCP rektorhelyettese lett.

Számos teológiai és egzegetikai kötete és cikke, sőt különféle költői munkái jelentek meg. 2018-ban Ferenc pápa felkérte, hogy február 18. és 23. között vezesse a Római Kúria lelkigyakorlatát Aricciában, amelyre A szomjúság dicséretére címmel került sor, majd ugyanebben az évben június 26-án a Szentatya a Római Szentegyház levéltárosává és könyvtárosává nevezte ki, egyúttal érseki rangra emelte. Lisszabonban szentelték püspökké, Ferenc pápa 2019-ben kreálta bíborossá.

*

A Római Szentegyház új levéltárosa és könyvtárosa, Angelo Vincenzo Zani érsek 1950-ben született az észak-olaszországi Pralboinóban, Brescia közelében. Az Aquinói Szent Tamás Pápai Egyetemen és a Pápai Lateráni Egyetemen tanult, ahol teológiai doktorátust szerzett. 1975-ben szentelték pappá, majd társadalomtudományi licenciátust szerzett a Pápai Gergely Egyetemen.

1983-tól 1995-ig általános és vallásszociológiát tanított. Emellett az egyházmegyéje iskolai hivatalának vezetője és a Lombardiai Püspöki Konferencia megbízottja lett az iskolai lelkipásztori gondozásban. 1995 és 2002 között az olasz püspöki konferencia nemzeti nevelési, iskolai és egyetemi hivatalát irányította. 2002 januárjában a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció titkárhelyettesévé nevezték ki. 2012-ben a kongregáció titkára lett, valamint XVI. Benedek pápa érseki rangra emelte. 2013-ban szentelték püspökké.

*

Giovanni Cesare Pagazzi prelátus, a Kulturális és Nevelésügyi Dikasztérium új titkára az olaszországi Cremában született 1965-ben. 1990-ben szentelték pappá. Miután Rómában a Pápai Gergely Egyetemen szerzett licenciátust és teológiai doktorátust, különféle olasz fakultásokon és egyházi intézetekben tanított. Jelenleg egyebek mellett a római II. János Pál Házasság- és Családtanulmányok Pápai Teológiai Intézetének rendes professzora, valamint a lodi Szent Ágoston Vallástudományi Intézet igazgatóhelyettese. 2021 óta a Hittani Dikasztérium konzultora. Együttműködik a  L’Osservatore Romano című vatikáni napilappal, valamint az La Rivista del Clero Italiano folyóirat szerkesztője.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria