Új Szedő Dénes-kötet jelent meg

Kultúra – 2011. április 4., hétfő | 10:51

Szerb Antal írja az Utas és holdvilág című művében, hogy ezt az embert a régebbi századokban szentként tisztelték volna – a regényben megformált szerzetes alakját Szedő Dénes ferencesről mintázta. A pasaréti ferences rendház udvarán lévő Borsos Miklós alkotta Szent Ferenc-szobor is a legendás ferences barát vonásait őrzi.

A művész-szerzetes életművének összkiadására vállalkozott a Szent István Társulat. A sorozat első kötete, a műfordítások március végén jelent meg. A több mint nyolcszáz oldalas könyv anyagát Hidász Ferenc ferences gyűjtötte össze és rendezte nagy műgonddal sajtó alá. Az általa írt előszó és a szintén ferences Zatykó László utószava hozza emberközelbe és helyezi el az egyetemes magyar irodalomban Szedő Dénest, aki a történelem szinte valamennyi korszakából és népétől származó alkotásokat ültetetett át magyar nyelvre, csodálatos ízléssel és szakmai tudással.

Szedő Dénes 1902-ben Budapesten született. 1924-ben lépett be a ferences rendbe. Elsősorban a költészet és a rajz kifejezőeszközei álltak hozzá közel, de a zenében, különösen az énekben is az istenkeresés derűjét találta meg. Vonzódott minden művészethez és mindenhez, ami művészi. A diktatúra éveiben a hatóságilag megszabott rendi kereteken kívül maradva, egy budai bérlakás kis szobájából is mennyei távlatokat tudott nyitni lelki gyermekeinek és művész barátainak egyaránt.

Munkásságát Illyés Gyula, Weöres Sándor és Pilinszky János is nagyra értékelte. „A belső szabadság, a hit és a szeretet szabadsága végig meghatározta életét – írja róla Nemeskütry István. – Nem ismertem nála szerényebb, csöndesebb embert. Pedig ő az Utas és holdvilág egyik hőse. Aki Szerb Antal regényét olvasta, abban Szedő Dénes is él, örökre.” A pályatárs Vasadi Péter a következő szavakkal búcsúztatta az 1983-ban elhunyt szerzetest: „Életműve nem csupán a hazai spiritualitásnak, hanem a teljes magyar kultúrának is szerves része.”

A 830 oldalas kötet kapható a katolikus könyvesboltokban és a Margit körúti, illetve a pasaréti ferences rendház portáján. Ára: 3400 forint.

Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír