Újjászületett a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár

Hazai – 2021. október 14., csütörtök | 19:10

2021 őszére a magyar kormány támogatásával méltó helyre került az 1968-ban alapított Pécsi Egyházmegyei Könyvtár: Pécs belvárosának központi helyén, a hajdani kanonoki sor utolsó épületében nyithatta meg újra kapuit. A pályázati forrásokból felújított, Janus Pannonius utca 8. szám alatti egykori lakóház így új, kulturális funkciót kapott.

Október 7-én tartották a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár ünnepélyes átadóját a Janus Pannonius utca 8-as számú, hajdani kanonoki lakóház megújult épületében. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte: a házigazda Felföldi László pécsi megyéspüspök, a korábbi ordinárius-projektgazda, Udvardy György veszprémi érsek mellett Magyarország Kormányának képviselői, a Baranya Megyei Közgyűlés, a pécsi városvezetés, a Pécsi Egyházmegye, a helyi felsőoktatási intézmények és közgyűjtemények egykori és jelenlegi vezetői mellett az Egyházi Könyvtárak Egyesülése elnöksége, valamint az Országos Katolikus Gyűjteményi Központ és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet vezetése is képviseltette magát, továbbá megjelentek a projekt tervezői, kivitelezői, valamint a részt vevő vállalkozók is.

A Magyarország Kormánya által az egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatására 2016-ban kiírt, „Pécs, Janus Pannonius utca 8. (hrsz.18361.), továbbá a Rózsakert és volt káptalani borozó (hrsz. 18360.) műemléki épületének átalakítása és felújítása” (EGYH-KCP-16-P-0105) címmel benyújtott pályázat keretében a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár kijelölt, új épületének, a város jelképének számító Rózsakertnek és a hajdani Papucs Borozónak a felújítási munkálatai 2019 elején kezdődtek meg és 2020. november 30-án fejeződtek be. A pályázat teljes összege 1019020 forintot tett ki.

A könyvtárátadó felvezetőjeként Kovács Szilárdnak, a székesegyház zeneigazgatójának a székesegyházi orgona virtuális kíséretével színesített trombitaszólóját – Franz Schubert Szerenádját, Bernat Vivancos Ave Mariáját – hallgathatták meg az egybegyűltek.

Ezt követően Felföldi László megyéspüspök köszöntő szavaival kezdetét vette az ünnepi beszédek sora.

Beszédében a főpásztor a tudomány és bölcsesség egymást feltételező csodás és egyben csendes helyszíneként aposztrofálta a könyvtárakat, amely által „több és gazdagabb lesz az ember”. Felhívta egyúttal a figyelmet az emberekben levő egyedi „könyvtárakra”, mint a kollektív tudás tárhelyeire, amelyek továbbadása személyes kötelességünk.

Őt Udvardy György veszprémi érsek, a projekt gazdája követte, hangsúlyozva a könyv isteni teremtő és a könyvgyűjtemények jövőbeli kultúrateremtő erejét, hiszen – mint mondta – ezek fennmaradását szolgálja egy bibliotéka. A korábbi pécsi megyéspüspök egyúttal beavatta a résztvevőket a projekt indulásának nem ismert részleteibe is.

Magyarország Kormánya képviseletében két beszéd is elhangzott. Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár II. János Pál pápa alábbi szavait választotta gondolatmenete mottójának: „A kultúra és a hit közötti szintézis nemcsak a kultúra igénye, hanem a hité is. Az a hit, amely nem válik kultúrává, nem teljesen befogadott, nem teljesen átgondolt, nem elég hűségesen életre váltott hit.” Külön kitérve hangsúlyozta a magyar kormány egyházi értékteremtő és értékmentő támogatásainak fontosságát.

Őt Hoppál Péter, a kulturális alapellátás kiterjesztésének összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő követte, aki beszédében Pécs ezredéves kulturális identitásának hangsúlyossága mellett rámutatott a Pécsi Püspökség könyvtárügyben tett korábbi nagylelkű felajánlására (Klimo Könyvtár). Továbbá kiemelte a 21. század emberének az európai keresztény kultúrában gyökerező tudásának fontosságát és az egyházak kultúrateremtő attitűdjét is.

Rendhagyó „krónikásként” a bibliotéka történeti múltjának, a könyvtárköltöztetés és a háttérmunkák csaknem kétéves periódusának felvázolását, valamint a közreműködőknek való köszönetnyilvánítást a könyvtár vezetője, Schmelczer-Pohánka Éva tolmácsolásában hallgathatták meg a vendégek.

A beszédeket követően a könyvtárépületet Udvardy György veszprémi érsek áldotta meg.

A programot szakmai vezetéssel épületséta és kiállításbemutató zárta, amelynek keretében a vendégek a munkaszobák és a raktárak mellett a földszinti közösségi teret (Horvát Adolf Olivér termet) is megtekinthették. Az ünneplő közönség az esemény zárásaként Felföldi László megyéspüspök meghívására a püspöki palota konferenciatermében – a hajdani nyilvános püspöki könyvtár nagytermében –  fogadásra volt hivatalos.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár jelenleg háromfős személyzettel (két főkönyvtáros: Schmelczer-Pohánka Éva és Takács-Papp Csilla) és egy könyvtári digitalizálással megbízott munkatárssal (Stocker Miklós) várja a kutatókat-látogatókat.

Az intézmény mint egyházi szakkönyvtár jelenlegi, közel 50 ezer dokumentumot tartalmazó állománya a nyomtatott könyvek mellett periodikákat, a Klimo Könyvtár kódex- és ritkasággyűjteményét, egy kisebb régi könyves gyűjteményt, kéz- és gépirattárat, kottatárat, liturgikus könyvek kollekcióját, valamint az aprónyomtatvány-gyűjteményen belül imalap- és szentképgyűjteményt is őrzi. Állománya mintegy 70 százalékban vallástudományi munkákat, kisebb hányadban történettudományi, helytörténeti és egyházmegye-történeti, és egyéb tudományterületről származó köteteket tartalmaz. A könyvtár tudományos kutatóhelyi specifikumát adja, hogy összehangolt munkát kíván végezni az egyházmegyei muzeális gyűjteménnyel is, muzeológus munkatársa, Bodnár Boglárka által biztosítva a művészettörténeti-képzőművészeti, egyházművészeti kutatók legmagasabb fokú szaktájékoztatását, külön erre a célra kiemelt segédkönyvtárral.

A Pécsi Egyházmegyei Könyvtár csaknem húszéves raktárkönyvtári múlt után „próbaüzemmel” igyekszik visszakerülni a könyvtári és a kutatási vérkeringésbe. Eközben a háttérben lázas munka folyik az állomány feldolgozása/visszakereshetősége érdekében.

A megújult bibliotékát 2022 tavaszáig előzetes bejelentkezéssel a könyvtárosok vezetésével lehet megtekinteni, továbbá állományát helyben használni, a benne fellelhető forrásokat és szakirodalmakat kutatni.

Elérhetőségek: e-mail: konyvtar@pecs.egyhazmegye.hu; telefon: +36-72/513-030 (központi szám).

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Video- és hangfelvétel: Visontai László

Fotó: Laufer László és Bodnár Boglárka

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria