Úrnapja egyházmegyéinkben – FRISSÍTVE

Hazai – 2019. június 25., kedd | 11:35

Az egyházmegyék tudósításaiból készült összeállítást adjuk közre az Eucharisztia, Krisztus Szent Teste és Vére ünnepéről, melyet Magyarországon június 23-án ünnepeltek a katolikus hívek.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc megyéspüspök szülőfaluja és a püspöki székhely után Nyíregyházán is megünnepelte ezüstmiséjét úrnapján, június 23-án, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban.

A hálaadó szentmisén Felföldi László plébános, általános püspöki helynök mondott beszédet. „Ahogy az étel, a kenyér, a szülők, úgy a pap is az emberi munka gyümölcse. Isten szemében az ostya, a kenyér nem egy tárgy, hanem egy egész történet. A földműves munkájával kezdődik, s hosszú az út, amíg eljut az oltárra vagy az asztalunkra, hogy éltető táplálék, éltető erő legyen” – fogalmazott a szónok. Felföldi László annak átgondolását is kérte a jelen levőktől, hogy „Milyen íze van az életnek, a szeretetemnek? Hogyan formálom azt a környezetet, amelyben élek?”.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter körmenettel egybekötött ünnepi szentmisét mutatott be június 23-án, úrnapján a budapesti Szent István-bazilikában. A főpásztor Krisztus teste és vére ünnepén a szentáldozás fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Az Eucharisztia örömünk és erőforrásunk – hangsúlyozta homíliájában Erdő Péter. – A gyakori szentáldozás elűzi szívünkből a csüggedést és a kilátástalanságot, eltörli bocsánatos bűneinket, segít jó szokásaink kialakításában és a szeretet gyakorlásában. De Krisztus közelségét és kegyelmi segítségét megtapasztaljuk akkor is, amikor az Oltáriszentséget imádjuk.” A főpásztor kifejtette, azt a radikális újdonságot, amelyet Krisztus hozott az emberiségnek, az Eucharisztia segítségével felismerhetően tudjuk tanúsítani mindennapi életünkben, családunkban, munkahelyünkön és az egész társadalomban. Az eső miatt csak a bazilikán belül tudták megtartani a körmenetet, így a látványos virágszórás elmaradt, de így is gyönyörű virágdíszek köszöntötték az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztust.

A teljes tudósítás ITT olvasható.

* * *

Győri Egyházmegye

Június 23-án, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén Veres András megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke szentmisét mutatott be a Győrben szolgáló lelkipásztorokkal együtt a Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Homíliájában a főpásztor arra buzdította a híveket, hogy ne csak vasárnap térjenek be a templomba, hanem minél gyakrabban időzzenek el az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus jelenlétében, csöndben, imádságban. „Mert ne feledjük el a mai evangélium üzenetét: ő szívesen fogadta azokat, akik hozzá jöttek, tanította őket Isten országáról, és akik gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. Mindnyájunkat meg akar gyógyítani, lelki, testi bajainkból egyaránt. Nála, az igazi orvosnál keressük a gyógyulást, akinek hatalma van arra, hogy mindannyiunkat egészségessé tegyen lélekben és testben egyaránt” – hangsúlyozta Veres András, aki a szentmisét követően úrnapi körmenetet vezetett a Káptalandombról a Dunakapu téren és a Gutenberg téren át a székesegyházig.

Az eseményről készült képek, valamint Veres András püspök prédikációja ITT olvasható.

* * *

Kaposvári Egyházmegye

Kaposvár egyházközségei közös szentmisén és körmeneten vettek részt úrnapja estéjén, a Nagyboldogasszony-székesegyházban, illetve a Kossuth téren.

A szentmisét Varga László megyéspüspök celebrálta, aki prédikációjában két kérdést tett fel: Ki neked az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus? Mit jelent neked gyakorló keresztény katolikusként a szentmise? „Hirdetjük és hisszük, hogy az Oltáriszentségben nem egy ostya van jelen, hanem az élő Isten. Milyen a kapcsolatom az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztussal? Mennyi időt kap tőlem? Vágyakozom-e rá, hogy találkozzam vele? El tudok-e csendesedni annyira, hogy hallhatóvá váljon Isten belülről megszólaló hangja? Annyira szeret, hogy a te nyelveden szólít meg, s annyira szeret, hogy nem elvont szavakon beszél hozzád, hanem úgy, hogy megértsd. Mi lenne, ha szenvedélyesebben szeretnétek Krisztust? Ehhez csak közel kell menni, s befogadni. Számomra már harminc éve arról szól ez a kapcsolat, hogy én befogadom Őt, Ő pedig befogad engem” – fogalmazott szentbeszédében a megyéspüspök. A szentmise után körmeneten vettek részt a hívek. Az Oltáriszentséget a Kossuth tér négy pontján, a Szent Imre-, a Jézus Szíve-, a Szent Kereszt- és a Szent Margit-templom közössége által állított oltárokon fogadták.

Az eseményről készült teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Pécsi Egyházmegye

A pécsi székesegyházban Udvardy György megyéspüspök meghívására az ünnepi szentmisét Németh László SVD nagybecskereki megyéspüspök mutatta be, aki homíliájában az Oltáriszentség és az ember viszonyáról elmélkedett.

„A tabernákulumban lakozó Oltáriszentség legmélyebb értelme és célja mai napig nem más, mint Krisztus állandó jelenléte a mi világunkban. De tudjuk, hogy Istennél semmi sincs csak azért, hogy ott legyen. Minden isteni valóságnak van egy mélyebb értelme, és nem marad meg semmi sem csak a látható formában és a látható formánál” – emlékeztetett, majd arra buzdította a híveket, hogy nem csak csendben kell imádni Krisztus testét és vérét, hanem bele kell vinni Őt a mindennapi életünkbe, és a cselekvő Isten mellett nekünk is szeretetben cselekvő egyénekké kell válnunk. Német László prédikációjában arra bátorított, hogy ne engedjük, hogy határaink és gyengeségeink erőt vegyenek rajtunk. „Fáradozzunk azon, hogy a világban jelen maradt végtelen szeretetet, ha csak töredékeiben is, de valósítsuk meg itt a földön, a mi saját életünkben.” Az ünnepi szentmisét követően a hagyományokhoz híven körmenet indult a pécsi székesegyházból a Széchenyi téren található Szentháromság-szoborhoz, mely a belvárosi templomban ért véget.

A szentmiséről és a körmenetről készült beszámoló ITT olvasható.

* * *

Székesfehérvári Egyházmegye

A Szent Imre-templomban gyűltek össze a hívek, hogy együtt üljék meg Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét. A város papságával együtt tartott szentmisén Spányi Antal megyéspüspök az Eucharisztiáról mint az isteni szeretet csodálatos és örök jelenlétéről elmélkedett, amely az emberi élet erőforrása és középpontja.

A főpásztor kiemelte, az Oltáriszentség Isten szeretetének ajándéka, szeretetéből adta nekünk az idő teljességében Krisztust. Bűneink Krisztust a kereszt súlya alatt a földre döntötték, de nem azért, mert gyenge volt, hanem azért, mert önmagát adta oda értünk, hogy bennünket megváltson, megszabadítson a bűntől, és új életet ajándékozzon nekünk. „Úrnapján az Oltáriszentségre emeljük tekintetünket, kérjük az Urat, hogy növelje bennünk a hitet, hogy ne e világ bölcsessége szerint akarjunk növekedni, hanem a hitben, a hit szerinti életben, az Egyház tanítása szerint. Tudjuk az Egyházat szolgálni, védeni, ismerjük értékeit, amit beépítünk életünkbe. Ha hiszünk, akkor nyilvánvaló, hogy ezt a hitet meg is kell vallani, nemcsak úrnapján, egy szép körmenettel, hanem naponta sokszor, amerre csak járunk. A lelkünkben sokszor adjunk hálát és őrizzük szívünkben a hit kegyelmét” – hangsúlyozta szentbeszédében a megyéspüspök. Az ünnepi szentmise után körmenettel folytatódott a liturgia. Spányi Antal a körbehordozott Oltáriszentséggel a négy égtáj felé mutatva megáldotta a fehérvári polgárokat és az egész várost. 

A teljes beszámoló ITT olvasható.

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Június 23-án Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepére gyűltek össze a hívek a szombathelyi székesegyházban.

Székely János megyéspüspök szentbeszédében Melkizedekre utalva kiemelte: ő egyszerre volt király és pap. Előre jelezte Krisztus alakját, aki egyszerre Messiás király és örök főpap. Önmagát áldozta fel értünk a kereszten, és önmagát adja nekünk a kenyéreben és a borban. Az Úristen célja ez volt az egész teremtéssel: nem csak megalkotni akart minket örök szeretettel, nem csak szólni akart hozzánk, nem csak megváltani akart minket a kereszten, hanem önmagát akarja nekünk adni. Egészen egy akar velünk lenni, át akar minket ölelni. A testvéreivé tesz minket: a testét és vérét adja nekünk. Aki ezt egy kicsit is felfogja, az megrendül, és leborul – hangsúlyozta Székely János. Kiemelte, fontos lenne a templomokban fizikailag is kifejezni az imádást: azért térdelünk le, mert itt van velünk az élő Isten. Ő, aki hatalmas, mi vagyunk a véges teremtmények, akik megrendülten borulnak le előtte. Amikor egy család eljön vasárnap a templomba, átélik, hogy az életben egyetlen, igazán fontos dolog van: szeretni Istent, és szeretni, szolgálni egymást. A többi másodlagos. Isten jelenléte megtanít távlatból nézni az életünket – fogalmazott Székely János. A szentmisét körmenet zárta, melyet a székesegyházban tartottak.

A teljes beszámoló ITT olvasható, Székely János püspök prédikációja pedig ITT hallgatható meg.

* * *

Váci Egyházmegye

A váci székesegyházban Varga Lajos segédpüspök mutatott be szentmisét úrnapján. Homíliájában a köztünk jelen lévő Krisztusról elmélkedett, aki mindenkié. Amikor azonban az Úr Jézus, a Megtestesült Ige megszületett és a Földön élt, még nem volt mindenkié, azok ismerték, akikkel találkozott, akikkel és akiknek beszélt. Az, hogy Krisztus mindenkié lett, az utolsó vacsorának köszönhető, amikor Jézus az apostolokra hagyja: „…ezt cselekedjétek az én emlékezetemre”.

Krisztus a kenyér és a bor színe alatt lesz mindenkié, mert Jézus Krisztus feláldozta magát értünk. Varga Lajos Aquinói Szent Tamás Oltáriszentségről szóló himnuszát idézve beszélt az Eucharisztia méltóságáról, majd kiemelte: „szentáldozáskor nem csak találkozunk Jézus Krisztussal, hanem egyesülünk vele. Magát adja, de nem fogy el.” A szentmise után körmenet indult a székesegyházból.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi EgyházmegyeAgonás Szonja (Magyar Kurír), Esztergom-Budapesti Főegyházmegye; Győri Egyházmegye; Kaposvári Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Székesfehérvári Egyházmegye; Szombathelyi Egyházmegye; Váci Egyházmegye 

Fotó: Nyíregyházi Egyházmegye; Merényi Zita; Németh Péter; Kling Márk; Loósz Róbert; Berta Gábor; Szombathelyi Egyházmegye; Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria