Útravaló – 2020. október 22.

Nézőpont – 2020. október 22., csütörtök | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Sárai-Szabó Kelemen OSB győri perjel ad útravalót.

Szent Pál mai sorai mélyen megérintenek – mert micsoda alázat mutatkozik meg benne! A nagy Szent Pál, aki annyi mindent tesz, és annyi oka lehetne a dicsekvésre, meghajtja térdét az Atya előtt. Milyen jó volna megtanulnunk ezt az alázatot és minden munkánk, ténykedésünk előtt végigelmélkedni és megfontolni ezeket a sorokat. Mennyire figyelünk a bensőnkre, arra, hogy a Lélek emberei legyünk? Mennyire növekszik bennünk a hit, a remény és a szeretet? Ha Istené lesz az elsőség az életünkben, csodálatos távlatok nyílnak meg, Isten kitágítja a mi sokszor szűk keblünket, és igazi csodák történhetnek velünk. A ma ünnepelt Szent II. János Pál pápa életében jól láthatjuk ezt. Kérjük közbenjárását a szívnek ezért a tágasságáért.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria