Útravaló – 2021. október 17., évközi 29. vasárnap

Nézőpont – 2021. október 17., vasárnap | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Októberben Földi István pápai esperes plébános ad útravalót.

A mai evangéliumban érdekes kéréssel fordulnak Jézushoz Zebedeus fiai, Jakab és János. Ha a mai világunk nyelvezetét használjuk, azt mondhatnánk, pozíciót szeretnének fogni, helyzetbe hozni magukat. Jézus legtöbbször visszakérdez, itt is: Mit tegyek nektek? És ha téged kérdezne, mit válaszolnál?

Jézus sokat beszél tanítványainak az Isten országáról. Annak igazi valóságát mégsem értik meg nyilvános működése idején. Még feltámadása után is megkérdezik, hogy most állítja-e helyre Izrael országát. Ők, mint akkoriban minden zsidó, egy földi értelemben vett országot vártak a Messiástól, ahol béke, jólét és boldog élet lesz. A két kiváltságos tanítvány is földi országot vár. De megkapják a tanítást: Krisztus kelyhét ki kell üríteniük, és rá kell bízniuk magukat az Atya gondviselésére.

Mennyi vággyal éljük az életünket? Ezek a vágyak motiválnak, és késztetnek cselekvésre.

Mit kért a két apostol? Add meg nekünk, hogy egyikünk jobb oldaladon, másikunk a bal oldaladon üljön dicsőséged országában. Pozíciót szerettek volna kapni az eljövendő országban, nem is akármilyent: az első két helyet.

Testvér, legyél akármilyen pozícióban: tudod-e hivatásodat szolgáló szeretettel megélni? Mennyire tekinted embertársaidnak beosztottjaidat? Megkísértett-e a zsarnokság, az uralkodás? A világ mennyire vakított el? Mennyire szerettél volna helyezkedni jobb pozíció reményében a hivatásodban?

A két tanítvány jó leckét kap Jézustól. János ott lesz a kereszt alatt, és vele édesanyja, aki a másik evangélium szerint protekciót kért fiai számára. Mondhatjuk így is: anyuka intézkedik. Melyikük lehetett rémültebb a Koponyák hegyén, amikor látta, végül kik kerültek Jézus jobbjára és baljára helyettük? Valószínűleg a mama jót akart fiainak, ahogy minden édesanya szeretné, ha gyermeke boldog volna. Én is hányszor zúgolódom, amikor Isten nem elég gyorsan teljesíti kéréseimet. Isten nem olyan, mint az üdítőautomata: bedobok egy rózsafüzért, és kiesik, amit kérek. Jézus, mondhatjuk így is, helyesen imádkozni tanította Jánost és Jakabot. Eközben a hatalom megélésének teljesen új szabályát határozta meg. Kár, hogy az évszázadok történelmi viharaiban elfelejtettük.

Ha mai világunkat nézzük, az olyan embert, aki pozícióját szolgálatnak tekinti, nem értik, sőt megvetik sokan. Aki pedig hatalmával és pozíciójával erőt demonstrálva uralkodik, az zsarnokká válik. Így lehet a politikai, társadalmi, egyházi élet vezetőiből, de akár egy családapából is zsarnok. „De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája” – mondja Jézus az apostoloknak. De mondja minden korok emberének, így neked és nekem is! A szeretet soha nem uralkodik, hanem szolgál. „Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Hogyan szoktál, és mit kérni Jézustól? Amikor imádságban kérsz valamit, mennyiben vonatkozik az e világi dolgokra? Mennyiben magadnak és mennyiben másoknak kérsz? Kértél-e már erőt, hogy tudj szolgálni?

Add, Urunk, hogy jó miniszterek (szolgák) legyünk. Munkánkat, szolgálatunkat mindig a szeretet irányítsa.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria