Útravaló – 2022. május 23.

Nézőpont – 2022. május 23., hétfő | 5:00

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Májusban Kálmán Peregrin OFM pasaréti plébános ad útravalót.

Az olvasmány ma a filippi közösségbe vezet el bennünket, abba az Egyházba, amely Pálhoz oly közel állt. A Szentírás is tartalmazza nekik írt levelét, melynek gyöngyszeme az a talán liturgikus használatból átvett himnusz, amely az 1. fejezet 6–11. versében található, és oly sokszor szólalt meg a nagyhét során. Bár a húsvéti idő hamarosan lezárul, titkát továbbra is napról napra elénk éli, kifejti és megvalósítja az Egyház. Ha e folyamat lényegét keressük, olvassuk el és év közben is forgassuk szívünkben a filippiekhez írt levélnek ezt a szakaszát. Ennek segítségével ugyanis nyomon követhetjük Krisztus alászállását és felmagasztalását.

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria