Üvegablakokat áldottak meg a budai görögkatolikus templomban

Hazai – 2020. november 27., péntek | 12:37

Kocsis Fülöp érsek-metropolita áldotta meg november 22-én a budai Fő utcai görögkatolikus templom négy új, szenteket ábrázoló ólomüveg ablakát.

A főpásztor homíliájában a főparancs életünkre gyakorolt hatását és következményeit körüljárva a keresztény életről beszélt. 

A keresztény élet nem csiki-csuki játék! – figyelmeztetett. – Ez gyerekes fölfogása a legnagyobb drámának. A keresztény élet nem kicsinyes játék, amelyben azt remélem, hogy majd az életem utolsó pillanatában éppen nyitva lesz az ajtó, vagy az utolsó ítéletben éppen jobb irányba billen majd a mérleg nyelve. Jézus ennél sokkal többre hív. Arra hívja fel a figyelmet, hogy

a keresztény felebaráti szeretet túlmegy a természetes emberi jóságon.

Ha keresztények akarunk lenni, és nem csak az Ószövetség igazságát akarjuk követni vagy más vallásokból is kiolvasható igazságok útján járni, akkor meg kell keresnünk, hogy a mi életünk személyes többlete.

Ez nem feltétlenül az, hogy a mai naptól kezdve, erről a liturgiáról kilépve a görögkatolikusok körbejárják Budapest utcáit, és ha hajléktalant látnak, akkor elviszik egy panzióba, kifizetik a szállását meg az egészségügyi ellátását. Van, akit erre szólít a lelkiismerete, de nem mindnyájunknak ugyanaz a feladata. S én nem is tudom megmondani, hogy kinek mi. Mert ez a személyes meghíváson múlik – hangsúlyozta Kocsis Fülöp. – Azt hallottuk ma Szent Páltól: „Éljetek méltóan ahhoz a hivatáshoz, amelyet az Istentől kaptok, teljes alázatosságban, szelídségben és türelemben.” Aki valóban keresztényként akar élni, az életét hivatásnak tekinti: mindazt, amit tesz, Isten hívására teszi. A tetteit nem csupán az emberi jószándék irányítja, hanem arra figyel, hogy az adott pillanatban mit vár tőle Isten. A hivatás nemcsak egyszeri életmódválasztás, hanem folyamatos Istenre figyelés. Isten mindig hív, mindig megszólít.

Most, amikor ezen a vasárnapon a Fő utcai templomban ezeket a gyönyörű ikonképeket megáldjuk, Mária templomba vezetésének ünnepkörében vagyunk – folytatta a szónok. – A keleti lelkiség nagyon szereti ezt a történetet lelki értelemben magyarázni. Amikor ezt az egyszerű leányt bevezetik a templomba, nemcsak Mária lép be oda, hanem vele együtt mi is. Mi is Mária kísérői vagyunk, és vele közeledünk a szentély felé. Nemcsak egyszer lépünk be a templomba, hanem egyre mélyebben, egyre beljebb akarunk jutni az Istent követő életben. Erre irányul minden törekvésünk, ezért akarjuk az életünket minél mélyebben élni. 

Mert hol van az a szentély, amelyhez közelednem kell? – tette fel a kérdést a főpásztor. – A templom és az oltár csak hozzásegít, hogy egyre közeledjem a saját szentélyem felé. Mert hol lakik Isten? A templomban és bennünk. Mi is a Szentlélek templomai vagyunk, Isten a megkeresztelkedésünkkor belép az életünkbe, és bennünk él. Azzal, hogy egyre közelebb kerülök Krisztushoz, egyre közelebb jutok saját magamhoz is. És viszont, minél közelebb kerülök önmagamhoz, minél inkább saját magam vagyok, annál érzékenyebben tudom fölismerni, hogy mi a dolgom, mit vár tőlem Isten a különböző helyzetekben. Ebben segít mindnyájunkat a valóságos templom. Mert fizikailag is, lelkileg is bevezet az Isten titkaiba. Ezért is állítja elénk Isten ebben az időszakban a templomba vezetés ünnepét, hogy segítsen minket ebben az egyre mélyebbre jutásban. 

Szentbeszéde végén az érsek-metropolita köszönetet mondott az adományozóknak, a művészeknek és mindenkinek, akik hozzájárultak az üvegablakok elkészültéhez. Kocsis Fülöp utalt rá, hogy a tervek szerint a következő lépés az ikonosztáz elhelyezése lesz a Fő utcai görögkatolikus templomban. 

* * *

Az 1760-ban Szent Flórián tiszteletére épült Fő utcai templom éppen száz esztendeje került a budai görögkatolikusok tulajdonába. Ablakai sosem voltak díszesek, jóllehet „testvérei”, a Batthyány téri Szent Anna-templom és az Országúti ferences templom – melyeket ugyanaz a tervező tervezett – híresek szép ólomüvegablakaikról.

Az üvegablakokat egy művészházaspár, Megulesz Magdolna és Schultz Gábor készítette, akik a barokk templom adottságait, a bizánci ikonográfia kánonját és a hívek szempontjait is figyelembe véve készítették el alkotásaikat. 

A nyolc ábrázolt szent – Aranyszájú Szent János, Nagy Szent Bazil, Árpád-házi Szent Piroska, Árpád-házi Szent Margit, Szent Efrém, Szent Atanáz, Nazianzoszi Szent Gergely és Jeruzsálemi Szent Cirill – alakját ezentúl napközben a templomban, az esti, kivilágított templombelső fényében pedig a forgalmas utcáról is láthatjuk.

„A szentek ragyogó jelenléte mindenki számára azt üzeni, hogy magunk és környezetünk megszentelésére szól krisztusi küldetésünk” – fogalmazott Makláry Ákos parókus.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria