Üzenetet küldött Ferenc pápa a Nemzetközi Munkaügyi Konferenciára

Ferenc pápa – 2019. június 26., szerda | 18:19

A Szentatya üzenetét Peter Turkson bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma prefektusa olvasta föl június 18-án Genfben, a 108. Nemzetközi Munkaügyi Konferencián, amelyet június 10. és 21. között tartottak.

Olyan személyekre és intézményekre van szükségünk, amelyek megvédik a dolgozók és a munka méltóságát, vigyáznak a Földre, közös otthonunkra. Az átfogó elemzést nyújtó pápai üzenet méltatja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) tevékenységét, amelyet az ENSZ égisze alatt 1919-ben alapítottak azzal a céllal, hogy megvédje a munkavállalók alapvető munkaügyi és szociális jogait.

Milyen problémákkal kell szembenéznünk ma a munka világában? Ferenc pápa felsorolja a munkanélküliséget, a kizsákmányolást, a rabszolgamunkát és a méltánytalan fizetést, amelyek sajnos továbbra is fennállnak minden erőfeszítés ellenére, mellyel a békét és a társadalmi igazságosságot akarjuk építeni. A munka nemcsak a személy önmegvalósításának alapvető eleme, hanem a társadalmi fejlődésnek is. A munkát nem lehet pusztán eszköznek tekinteni a javak és szolgáltatások gyártószalagján, hanem elsőbbséget kell élveznie a termeléssel és a tőkével szemben is.

A fenntartható fejlődés új irányvonalának a személyt és a munkát kell a középpontba állítania, figyelembe véve a munkaügyi és a környezeti problémákat is. A pápa üzenetében rámutat, hogy az átfogó fejlődésre adható választ egyes társadalmi mozgalmak és szakszervezetek a „három T” jegyében határozták meg: ez a hármas a spanyol tierra – föld, techo – tető és trabajo – munka szavak kezdőbetűjéből áll össze. Ezen a téren az igazságosság akkor valósul meg, ha alkalmazzák a föld javainak egyetemes rendeltetése alapelvét, mely szerint mindenki használhatja a föld javait, mert az az egész etikai-társadalmi rend alapkritériuma.

A jelenlegi problémákra segíthet választ adni egy másik „hármas T”, vagyis – magyarul – tradíció, idő és technológia. A negyedik ipari forradalom idejét éljük, amit gyors és kifinomult digitális technológia, robotika és mesterséges intelligencia jellemez. Ebben az összefüggésben a világnak olyan intézményekre van szüksége, mint amilyen az ENSZ Munkaügyi Világszervezete – hangsúlyozza a pápa. „Ti képesek vagytok szembeszállni azzal az elterjedt mérgező mentalitással, amelyik nem törődik a társadalmi vagy környezeti pusztulással. Nem érdekli, mit vagy kit használnak és selejteznek le. Nem számít, hogy gyermekeket kényszerít munkára, vagy éppen munkanélküliséget okoz-e a fiataloknak” – fogalmaz a Szentatya, majd üzenete végén hozzáteszi, hogy hallgassák meg a fiatal generációkat, és az uralkodó szemléletet váltsa föl a gondoskodó magatartás, amelyet a föld és a jövő nemzedékek iránt vállalunk. A világ ugyanis, amit kaptunk, azokhoz tartozik, akik utánunk jönnek.

Az ENSZ Munkaügyi Világszervezete nemzetközi munkaügyi normákat alkot. Meghatározza többek között a kényszermunka tilalmát, a munkavállalók szervezkedési szabadságát, a kollektív szerződés kötését. A következő területeket emeli ki hangsúlyosan: a munkaegészséggel és -biztonsággal kapcsolatos szabályozások erősítése, az egyenlő esélyek és bánásmód érvényesülésének előmozdítása, a társadalmi kirekesztés elleni harc, valamint a munkahelyen az emberi méltóság megőrzését szolgáló intézkedések érvényesülésének elősegítése. Támogatja a független munkavállalói és munkaadói szervezeteket, segítséget nyújt a munka világának különböző területein. Az 1919-ben alakult szervezetnek Magyarország 1922 óta tagja. Közép- és kelet-európai tanácsadó irodáját Budapesten létesítették, működését 1993-ban kezdte meg.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Pixabay.com

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria