Vállaljátok fel a keresztségben kapott prófétai küldetést – Akolitusavatást ünnepeltek Kaposváron

Hazai – 2024. június 18., kedd | 17:41

Június 15-én Varga László megyéspüspök akolitussá avatott tizenkét jelöltet a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Az avatást megelőzően a jelöltek részt vettek a Kaposvári Egyházmegye és a Joppé Evangelizációs Központ akolitusképzésén, amelyen többek között olyan témákkal ismerkedtek meg, mint a közösségformálás és -építés, ószövetségi és újszövetségi ismeretek, illetve az evangelizáció.

A továbbiakban az akolitusok saját plébániáikon kapcsolódnak be a közösség életébe, pap távollétében igeliturgiát végeznek, illetve segítséget nyújtanak az áldoztatásban is.

A keresztség pillanatában és a keresztségünk által részesedtünk Jézus Krisztus papi, prófétai és királyi méltóságában. Én most a három közül a prófétait emelném ki – kezdte szentbeszédét Varga László püspök.

Hiányoznak a próféták az Egyházban és korunkban.

Hamis próféták, álpróféták bőven vannak – hangsúlyozta a főpásztor.

Mi a különbség az igazi és a hamis próféta között? A hamis próféta bele van szerelmesedve saját üzeneteibe, melyeket véleménye szerint Istentől kapott.

Az igazi próféta Istenbe és Isten igéjébe van beleszerelmesedve, s attól egy tapodtat sem akar tágítani.

Vállaljátok fel a prófétai küldetést, melyet a keresztségben kaptatok! – mondta az akolitusjelölteknek a főpásztor. – Ha egyszerűen akarom megfogalmazni, hogy mit jelent ez a küldetés, akkor ezt mondanám: Legyetek evangelizátorok, legyetek misszionáriusok!

Szüksége van a világunknak és az Egyházunknak is Isten országának örömhírére. Erről csak az tud tanúságot tenni, aki vállalja ezt a küldetést, és megismeri Isten országának igazságosságát, örömét, békéjét a Szentlélekben, és erről nem tud hallgatni, erről beszélni akar, és másokat is meg akar nyerni.

Evangelizáció, misszió a küldetésetek.

Az olvasmányban Illés és Elizeus prófétáról hallottunk. Amikor Illés átadja Elizeusnak a prófétai küldetést, melyet Istentől kapott, akkor azt olvastuk, hogy Elizeus feláldozta azt a tizenkét pár ökröt, amitől az élete függött, hiszen ezzel művelte a földjét. Föláldozta, és még az ekét is elégette.

Ha valaki vállalja a küldetést, akkor rá kell bíznia magát Istenre

– hangsúlyozta a kaposvári megyéspüspök. – Elizeus azzal, hogy felszámolta a megélhetését, szabaddá vált a küldetésre.

Jézus első kérdése, amikor elindulunk követése útján: Mit hagysz el értem? Miről mondasz le értem? Mi az, ami fontosabb, mint én? Arról le kell mondani. Ha követni akarjuk, és tanúságot akarunk tenni, akkor ezt meg kell mutatnunk.

Mit hagysz el Jézus Krisztusért? A válasz a Szentlélek által a szívetekben van,

de faggassátok a Szentlelket, hogy mi az, amiről ezért a küldetésért le kell mondanotok.

Illés a választott nép legnagyobb prófétája volt. Ahhoz, hogy tanúságot tudjatok tenni, az ő élete példájából három dolgot emelnék ki: Illés megtapasztalta Isten hatalmát a Kármel hegyen. Amikor legyőzte Baál prófétáit, s az élő Istent hívta segítségül, Isten tűzzel válaszolt. Az oltárra készített áldozati állatot az Úr az égből küldött tűzzel megsemmisítette. Mindenki elámult, és Illés is ereje teljében, küldetésének tudatában cselekedett. S megmutatta – nem Isten hatalmát, hanem a magáét: lemészároltatta Baál prófétáit, mind a négyszázat. Megtapasztalta Isten hatalmát és erejét.

Ahhoz, hogy tanúságot tudjunk tenni Isten országának igazságáról, öröméről és békéjéről, szükségünk van tapasztalatra. Valahol át kell élnünk, meg kell tapasztalnunk, hogy Isten Jézus Krisztusban mindenekfölött lévő Úr. Mert amit megtapasztaltunk, arról könnyű beszélni. Ha valaki átél valamit, akkor nagyon könnyen beszél róla. Nem kell külön irodalmi képzettség hozzá; ahogyan tudja, úgy mondja, mert átélt valamit. A tapasztalatról könnyű beszélni.

Mindenkinek lehet tapasztalata Isten szeretetéről, irgalmáról, jóságáról, az örömhírről. Szerezzetek tapasztalatot, hogy legyen miről beszélni, és tudjatok tanúságot tenni.

Fontos a képzés, amelyben részt vesztek, és fontos a tudás, de a tapasztalat nagy súlyt nyom a latban. Illésnek tapasztalata volt arról, hogy nincs más isten, csak a választott nép Istene. Ahhoz, hogy teljesíteni tudja a küldetését, még egy tapasztalatot kellett szereznie: a megtöretés tapasztalatát, mert amikor ezt megtette, hogy lemészároltatta Baál prófétáit, a királyné meg akarta ölni, hiszen a királyné papjai voltak. Illésnek menekülnie kellett a királyné haragja elől.

A pusztában át kellett élnie azt, hogy a gyengeségében, amikor teljesen ki volt szolgáltatva, Isten gondoskodott róla.

Akinek ilyen tapasztalata van, az könnyen tud beszélni Isten szeretetéről, irgalmáról. Van mit mondania, mert átélte – fogalmazott Varga László püspök.

2024 szeptemberétől ismét akolitusképzést szervez a Joppé Evangelizációs Központ a Kaposvári Egyházmegyében.

Jelentkezni július 20-ig lehet a szükséges dokumentumok leadásával Udvardy Márton részére a püspökségi evangelizációs irodában, illetve e-mailben az evangelizacio.kaposvar@katolikus.hu címen.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Videó: Szerafin Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria