Változásra nyitottan – Jubilál a budapesti Piarista Gimnázium

Megszentelt élet – 2017. január 27., péntek | 19:24

A 400 éves piarista rend 300 éves iskoláját ünnepli. A jubileumi év eseményeiről tartottak sajtótájékoztatót Budapesten a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola aulájában január 27-én. A programok célja megismertetni és közelebb hozni e nagy múlt gazdag hagyományát.

KÉPGALÉRIA - Klikk a képre!

Labancz Zsolt SP, a Piarista Rend Magyar Tartományának elöljárója, Horváth Bálint, a budapesti Piarista Gimnázium igazgatója, Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója és Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának vezetője részvételével tartott sajtótájékoztatót a piarista rend, hogy ismertesse a 2017-es jubileumi év programjait.

Labancz Zsolt SP elmondta, a magyar piaristák hármas jubileumot ünnepelnek 2017-ben: a rendalapítás 400., a rendalapító Kalazanci Szent József szentté avatásának 250. és a pesti iskola alapításának 300. évfordulóját.

A napi evangéliumi szakaszhoz, a mustármagról szóló példabeszédhez kapcsolódva, egy képi hasonlattal élve jellemezte a 400 éves múlt jelentette növekedést: „Egy mag szárba szökkent, terebélyes fává nőtt, ágai ma is sokaknak adnak árnyat, életet” – fogalmazott.

„Egy értékes tevékenységet elkezdeni nem elég. Nagy feladat azt fenntarthatóvá tenni. Erre csak közösség képes” – hangsúlyozta az elöljáró Kalazanci Szent József rendalapításának jelentőségét kiemelve. Elmondta: a piarista rend volt az első olyan közösség az Egyházban, amit kifejezetten oktatás-nevelésre alapítottak. A rend ma is küldetésének tekinti, hogy felmutassa a pedagógiai hivatás szépségét, fontosságát.

Magyarországon jelenleg nyolc városban tart fenn intézményt a piarista rend, három-három óvodája és általános iskolája, egy szakképző iskolája, hat gimnáziuma és egy középiskolai kollégiuma van. Emellett a bencés és a ferences renddel együtt fenntartói a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolának, Szegeden pedig egyetemi szakkollégiumot működtetnek. Legújabb intézményük a 20 éves sátoraljaújhelyi jelenlétből született tanoda. A közeljövőben Vácon indul el a rend egy új kezdeményezése, mely az oktatás világából kiesők, lemaradók számára kíván segítséget nyújtani, hogy utat találjanak a munka világába. Köznevelési intézményeikben 440 pedagógus 4300 diákot oktat és nevel – ismertette a tartományfőnök.

A piarista rend elkötelezetten építi a közösséget az iskoláiban tanító, a rend iránt érdeklődő világiakkal. Összefogásukra idén Magyarországon is megalakítják a piarista testvériséget – jelentette be Labancz Zsolt.

Horváth Bálint, a budapesti intézmény igazgatója felidézte: gimnáziumukat Pest első középiskolájaként Lenner János, Pest városának főbírája kezdeményezésére alapították a piaristák. Az iskolában 1717. november 6-án két piarista vezetésével 155 diák kezdte meg a tanévet, és hamarosan a főváros és az ország „egyik legjelentősebb iskolájává” vált. Az igazgató hosszan sorolta a magyar szellemi életnek az iskola falai között tanult kiválóságait, de megemlékezett azokról is, akik „neve nem maradt fenn a történelemkönyvekben, de életükkel, hitükkel sok jót tettek szűkebb és tágabb környezetükért”.

Az iskola 300. tanévét kezdte a múlt év szeptemberében. A jubileumi év visszatekintésének célja, hogy hozzájáruljon e gazdag hagyomány megértéséhez, és közelebb hozza értékeit a rendhez tartozókhoz, diákokhoz, szülőkhöz, tanárokhoz – fogalmazott az igazgató. „Az iskola változásra nyitott, innovatív” – mutatott rá arra, mi határozza meg ma is a pedagógiai munkát az intézményben.

Ismertette a jubileumi év programjait: a „Budapest 100” keretében bemutatják az iskola százéves épületét, számos művészeti, sport és közösségi programot tartanak. Kiemelte a november elején Hitre, tudásra – piaristák a magyar művelődéstörténetben címmel, a Budapesti Történeti Múzeumban nyíló kiállítást, az ugyancsak novemberre várható ünnepi közgyűlést az Új Városházán, a decemberre tervezett történeti konferenciát.

Farbaky Péter, a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója és Koltai András levéltáros a Vármúzeumban nyíló kiállításról tájékoztattak. A kiállítás középpontjában a budapesti iskola áll, de a háttérben ott van az egész magyar rendtartomány – ismertette a főigazgató. A budapesti intézmény a magyar piaristaság központja, kiemelt szerepet töltött és tölt be ma is a rend életében, itt székel a piarista tartomány központja, és 1895-től a papképzés helyszíne is volt – tette hozzá Koltai András.

A lelkipásztorkodás, hittudomány és hitoktatás, irodalom, fizika, természetrajz, művészet és zene területei mentén épül fel a tárlat – vázolta fel Koltai András kurátor. Láthatók lesznek olyan műtárgyak – elsősorban ötvösmunkák –, amelyek nem ismertek a nagyközönség előtt, továbbá építészeti tervek és festmények. A piaristákra jellemző humor is megjelenik a tárlatban, egyik különlegessége lesz Agárdi Gyula rendtársakról készített karikatúrasorozata. A négy hónapon át megtekinthető kiállítás célja, hogy megismertesse a rendnek a magyar művelődéstörténetben betöltött szerepét.

Fotó: Lambert Attila

Trauttwein Éva/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria