Várja a jelentkezőket a 2021/22-es akadémiai évre a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola

Hazai – 2021. január 19., kedd | 9:01

A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola (PPHF) a 2021/22-es akadémiai évben is ösztöndíjas helyekkel és gazdag tanulmányi kínálattal várja az egyházi, oktatási és szociális tanulmányok iránt érdeklődőket. A Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) együttműködve a főiskola ösztöndíjas szakpáros képzésekre is hívja leendő hallgatóit.

Szakpáros képzések

Milyen szakokkal lehet párosítani a hittanár–nevelőtanár (osztatlan MA) szakot?

• magyartanár
• történelem és állampolgári ismeretek tanára
• angol nyelv és kultúra tanára
• német nyelv és kultúra tanára
• média-, mozgókép- és kommunikációtanár
• földrajztanár
• testnevelő tanár
• matematikatanár
• fizikatanár
• kémiatanár
• biológiatanár
• ének-zene, művésztanár

Az első öt szakot a PTE BTK-val, a további hét szakot a PTE TTK-val, illetve a PTE MK-val együttműködve lehet elvégezni. A tanárképzést a PTE Tanárképző Intézete végzi.

Jelentkezés: a felvi.hu oldalon keresztül, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola oldalán.

Határidő: 2021. február 15.

Egyszakos képzések: a hittanár–nevelőtanár szakot önálló szakként is el lehet végezni

Önálló szakok

• hittanár–nevelőtanár (osztatlan MA)
• teológia (osztatlan MA)
• katekéta–lelkipásztori munkatárs (BA)
• pasztorális tanácsadás–szervezetfejlesztés (karitásztudományok) (MA)
• hittanár–nevelőtanár (másoddiplomás MA)

A PPHF a szakokat nappali és levelező rendben egyaránt meghirdeti. Kivételt képez a pasztorális tanácsadás–szervezetfejlesztés szak, amelyet csak levelező formában hirdet meg.

Jelentkezés: közvetlenül a főiskolán

Határidő: 2021. június 10.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria