Vatikáni üzenet a buddhista Vészákh ünnepre: a fiatalokat a vallások közötti párbeszédre kell nevelni

Kitekintő – 2012. április 4., szerda | 10:39

Ahol elvetik a nevelés magjait, ott kivirágzik a kultúrák és vallások közötti párbeszéd. Ez a lényege a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsa üzenetének, amelyet a buddhisták legnagyobb ünnepére, a Buddha születését, megvilágosodását és parinirvánába távozását megidéző Vészákhra küldött.

Az üzenet leszögezi: ha olyan embereket akarunk, akik a jövőbeli világban a testvériséget lehetséges értéknek tartják, akkor nevelésüket ma az iskolapadokban kell elkezdeni. Ezekben az intézményekben egyre több különböző valláshoz tartozó fiatal ül egymás mellett, akik együtt és egymástól tanulnak. Ez a sokszínűség kihívásokat teremt és komoly elgondolkodásra késztet annak szükségességéről, hogy a fiatalokat a tiszteletre illetve a más vallások hitének és gyakorlatának megértésére neveljük. Fontos, hogy készek legyenek egységre lépni olyan személyekkel, akik más vallásokhoz tartoznak a konfliktusok megoldása és a barátság, az igazságosság és a béke, valamint a hiteles emberi fejlődés előmozdítása érdekében. 

XVI. Benedekhez csatlakozva Jean-Louis Tauran bíboros, a pápai tanács elnöke és Pier Luigi Celata érsek hangsúlyozzák, hogy a valódi nevelés elősegítheti a transzcendens és a bennünket körülvevő emberek felé való nyitottságot. Ahol a nevelés megvalósul, lehetőség van a párbeszédre, a kölcsönös kapcsolatokra és mások befogadó meghallgatására. Ez az ideális környezet, amelyben a fiatalok megtanulják tisztelni azokat a társaikat, akiknek más a hite és vallási gyakorlata. Amikor ez megtörténik, megvalósul annak az öröme, hogy szolidáris és megértő emberekké válunk, akik arra kaptak hivatást, hogy igazságos és testvéries társadalmat építsünk reményt adva a jövőnek. 

A buddhista vallás közvetíteni tudja a fiataloknak a szükséges bölcsességet ahhoz, hogy távol tartsák magukat mások iránti rossztól és hogy nagylelkű és megértő életet éljenek. Ezt a gyakorlatot el kell ismerni, mint értékes ajándékot a társadalom számára. Ez konkrét módjává válik annak, hogy a vallás hozzájáruljon a fiatal nemzedékek neveléséhez a felelősség megosztásában és a másokkal való együttműködés terén – zárul a Vallásközi Párbeszéd Pápai Tanácsának üzenete a buddhista Vészákh ünnepre.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír