Veni Sancte a római Pápai Magyar Intézetben

Külhoni – 2021. október 13., szerda | 16:01

Október 12-én Rómában a Pápai Magyar Intézet közössége Veni Sancte szentmisével ünnepelte az új tanév kezdetét, kérve a Szentlélek vezetését a közösség életében, az ösztöndíjas papok tanulmányaiban és a munkatársak feladatvégzésében.

A szentmisét Németh Norbert, az intézet rektora mutatta be, koncelebráltak a Pápai Magyar Intézetet felügyelő Vigilancia Bizottság tagjai közül Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, Melo Lajos domonkos szerzetes, valamint az intézet ösztöndíjas papjai.

Németh Norbert prédikációjában kiemelte, hogy az adott nap olvasmánya, Szent Pál apostol Rómaiaknak írt levele különösen is aktuális a számukra, akik Rómában tanulnak és végzik munkájukat. A Római Birodalomban gyorsan terjedő kereszténység annak köszönhette erejét és lendületét, hogy az apostoli egyház tagjai megtapasztalták, hogy Isten az ő Igéjében teljesen kimondta magát. Mi ennek a közösségnek a leszármazottai vagyunk, ami feladatot és felelősséget is jelent számunkra.

A tanulmányi munkát, a formálódás időszakát a rektor egy Tarkovszkij Rubljovról szóló filmjéből vett jelenettel, a harangöntésről szóló résszel szemléltette: „A fiú még apjától tanulta a nagy mesterséget, a harangöntést, ami azzal kezdődik, hogy harangöntő gödröt kell ásni, agyagot kell keresni, amiből az öntőforma készül, sok-sok emberre van szükség az öntőforma kialakításánál. Majd jöhet az izzó érc a formába, majd feleslegessé lesz a forma, és csak a tartalom marad, a harang, amit a magasba húznak, és mindenki feszült figyelme kíséri az első hangját: vajon ad-e hangot, tiszta lesz-e, távolból is lehet-e majd hallani, vajon volt-e értelme az izzadságos, időpazarló munkának?”

Az öntés mestersége közben soha nem merül fel a kérdés, hogy hányan fogják majd hallgatni a harangot, az egyetlen, ami számít, hogy a harang az harang legyen. Ez a hivatása az itt tanuló atyáknak is,

ez a formálódás időszaka, amikor az isteni Harangöntő alakítja és csiszolja őket, hogy hazatérve majd tisztán és hallhatóan szóljanak a rájuk bízottakhoz.

A 2021/22-es tanévben nyolc pap folytatja vagy kezdi meg posztgraduális teológiai tanulmányait a Pápai Magyar Intézetben: Szivák Tamás (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye), Olasz Attila (Szeged-Csanádi Egyházmegye), Resch András (Egri Főegyházmegye) Németh István (Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye), Bakos Tamás (Egri Főegyházmegye), Lőw Gergely (Esztergom-Budapesti Főegyházmegye), Kovács Zoltán (Szeged-Csanádi Egyházmegye), Szakács Péter (Székesfehérvári Egyházmegye).

Forrás és fotó: Pápai Magyar Intézet

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria