Veterán járműveket áldott meg Beer Miklós a váci püspöki palota kertjében

Hazai – 2019. május 17., péntek | 20:20

A Waitzen Klasszik Veteránjármű Egyesület tagjai érkeztek május 11-én a váci püspöki palota kertjébe, hogy áldást kérjenek Beer Miklós megyéspüspöktől.

A főpásztor üdvözlő szavai után köszöntők hangzottak el. Ezt követően Beer Miklós elimádkozta a járművek megáldására vonatkozó könyörgést:

„Mindenható örök Isten, Te mindent örök dicsőségedre és az emberek javára rendeltél. Kérünk, áldd meg szent áldásoddal és oltalmazd gondviselő oltalmaddal minden veszélytől ezeket a járműveket. Add, hogy amikor szolgáid ezek használatával járják a földi élet útjait, ugyanakkor törvényeid útján megmaradva és szent akaratod teljesítésében mindig előbbre haladva eljussanak egykor az örök hazába. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Az imádság után a megyéspüspök megáldotta a járműveket és a megjelenteket, majd a jelenlévők együtt imádkoztak, s minden résztvevő emléklapot vett át. Az esemény végén a főpásztor bemutatta a résztvevőknek a püspöki palota épületét.

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Bölönyi Gabriella

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria