Világszerte egyre kevésbé vallásosak a fiatal felnőttek

Kitekintő – 2018. június 22., péntek | 17:30

Különböző mértékben, de világszerte jellemző, hogy kevésbé vallásosak a fiatal felnőttek, mint az idősebb korosztályok – derült ki a Pew Research Center nemzetközi közvélemény-kutató szervezet június közepén megjelent tanulmányából.

A tanulmány, amely a Pew korábbi felméréseire támaszkodik – melyben 102-105 ország vett részt –, arra a következtetésre jutott, hogy a kapott eredményeket nem befolyásolta az adott ország domináns vallása, gazdasági feljettsége, sem az, hogy mennyire vallásos a lakosság egésze. A közvélemény-kutatás fiatal felnőtteknek a negyvenévesnél fiatalabb korosztályt nevezi. 

A kutatás azokra az előrejelzésekre is kitért, melyek szerint azokban az országokban, ahol a népesség a leggyorsabban növekszik, egyre vallásosabbak lehetnek a fiatal felnőttek, ellentétben a fogyó, illetve stagnáló népességű országokkal, ahol e korosztály vallás iránti érdeklődése is egyre jobban alábbhagy. 

A fiatalok és az idősek vallásgyakorlata közötti különbségek meghatározása mellett a tanulmány azt is megpróbálta azonosítani, mi okozza ezeket az eltéréseket. Ilyen tényező például a születéskor várható élettartam, az iskolai végzettség, az esélyegyenlőség, valamint a bruttó hazai termék (GDP) növekedése. Ahol ezek az adatok növekvő tendenciát mutattak, ott csökkent a vallásgyakorlás mértéke – kevés kivétellel. Ilyen kivétel például az Amerikai Egyesült Államok, ahol az átlag fölötti GDP-hez átlag fölötti napi imádság is társult. 

„A vallásgyakorlás ritkább azokon a területeken, ahol az élet könnyebb; és ahol könnyebb élni, a fiatalok nem igénylik a vallást annyira, mint szüleik és nagyszüleik generációja” – áll a jelentésben. Az elmélet másik véglete is igaznak bizonyult: azokban az országokban, ahol a fiatal felnőttek vallásosabbak, mint az idősek – például Ghánában, Libériában, Csádban és Grúziában –, ott polgárháborúk, erőszak, különféle zavargások nehezítették a gyerkekek és a fiatalok életét, miközben felnőttek. 

A felmérésben részt vett országok közül 41-ben a fiatal felnőttek kevésbé ragaszkodtak vallási hovatartozásukhoz, mint az idősek – ez a jelenség főként az amerikai kontinensen és az európai országokban volt tapasztalható, de Dél-Koreában, Japánban és Ausztráliában is nagy az eltérés a vallással kapcsolatban álló fiatalok és idősek százalékos aránya között.

Az Észak- és Dél-Amerikában, valamint az Európában – ahol alapvetően keresztény a lakosság – élő fiatal felnőttek kevésbé tartották életük fontos tényezőjének a vallást, mint idősebb társaik. Feltűnő volt azonban, hogy a közel-keleti országok mintegy felében, ahol a felnőtt korosztály szinte teljes egészében elkötelezett vallása iránt, szintén eltérés mutatkozott: az idősebbek 57 százaléka, a fiataloknak pedig 51 százaléka nyilatkozott úgy, hogy a vallás fontos szerepet tölt be életében. 

A fiatal felnőttek a heti liturgikus eseményeken is kevésbé vesznek részt, mint az idősebbek. A tanulmány kimutatta: ez jellemző csaknem minden amerikai országra, valamint az európai, a közel-keleti és az észak-afrikai országok mintegy felére. E kérdésnél a legszembetűnőbb eltérést Lengyelország mutatta: a hagyományosan katolikus ország fiatal felnőttjeinek 26 százaléka, viszont az idősebb korosztály 55 százaléka vesz részt rendszeresen a szentmiséken. A tanulmány szerint ennek az oka abban keresendő, hogy az idősebb korosztály számára a kommunizmus alatt a Katolikus Egyház testesítette meg a nemzeti identitást és ellenállást a kommunizmussal szemben – a fiatalabbak pedig ilyen tapasztalat híján másképp vélekednek.

A tanulmány megállapította: „a korosztályok vallásgyakorlata közötti legszembetűnőbb generációs szakadékot a napi imádság vizsgálatakor tapasztalták”. A megkérdezett 105 ország közül 71-ben mutatható ki ezt az eltérés – Latin-Amerika 19, Európa 27 országában, valamint az Egyesült Államokban és Kanadában is. A fiatal és idősebb felnőttek napi imádsága közötti különbség az Egyesült Államokban 18 százalék, Latin-Amerika országaiban pedig 14 százalék. Az átlag különbség 9 százalék volt. Vallásosnak és kevésbé vallásosnak mondható országok is találhatók azon 71 ország között, ahol az idősebbek többet imádkoznak naponta, mint a fiatal felnőttek. 

Forrás és fotó: Catholic Herald

Magyar Kurír
(bzs)

Kapcsolódó fotógaléria