Volt ott egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal – Egyházmegyei papi lelkigyakorlat Székesfehérváron

Hazai – 2022. augusztus 5., péntek | 17:39

A Székesfehérvári Egyházmegye papjainak éves lelkigyakorlatát Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek vezette. A programot a székesfehérvári székesegyházban és a Szent Gellért Tanulmányi Házban tartották augusztus 1. és 4. között.

A székesegyházban celebrált nyitó szentmisén Márfi Gyula homíliájában az evangéliumról elmélkedve vezette be a hét témáit, tanításait.

Jézus nem a semmiből teremtette és szaporította meg a kenyeret, hanem azt sokasította meg, ami volt, ami rendelkezésre állt – mutatott rá a szónok. – Volt ott egy fiú öt árpakenyérrel és két hallal.

Ebben a fiúban a papnak fel kell ismernie önmagát, aki hozza a kenyeret és a halat, a maga képességeit, tehetségét, testi erejét, amit felajánl az Úr Jézusnak, hogy sokasítsa meg azt az emberek javára.

Nekünk is vannak talentumaink, ezeket kell kamatoztatnunk, ezeket sokasítja meg az Úr. Jézus összegyűjteti a tizenkét kosár étel maradékát a tanítványokkal. Amit Istentől kaptak, nem pazarolhatják el, felelősen kell élniük a tudással, hittel, reménnyel és szeretettel, amit a Szentlélektől kaptak.

A Szent Gellért Tanulmányi Házban folytatódó lelkigyakorlatos beszédek a lelkipásztorkodás alapvető kérdéseiről, a szentségek kiszolgáltatásának méltó ünnepléséről és az Egyház tanításának hatékony terjesztéséről szóltak.

Márfi Gyula érsek beszélt Jézusról mint Istenről és mint emberről, aki olyan volt, a bűnt leszámítva, mint mi. Újra és újra meg kell erősödnünk abban, amit hiszünk. Mert a mai világban és az Egyházon belül is a legnagyobb hiba, hogy elszakadtunk az alapvető hitigazságoktól, a hittől és a szeretettől. „Mindenki beszél a szeretetről és arról, hogy jónak kell lenni, de nem esik szó Jézus születéséről, szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, a mennyországról, a purgatóriumról, a pokolról vagy akár az Egyház létezéséről. Az örök élet kérdései ezért már nem érdekelnek senkit, csak az a fontos, hogy bennünk mi születhet meg, bennünk mi támadhat fel” – figyelmeztette paptestvéreit az előadó.

Minden közösségnek az alapja, hogy Isten nem magányos fenség, hanem család: Atya, Fiú és Szentlélek.

Ezért nem jó az embernek egyedül lenni. Az egész világegyetemben sok minden van, ami azt mutatja, hogy Isten nem magányosan, hanem egy szerető közösségben létezik. Ezért kell a családokat, az egyházközségeket megerősíteni, hogy valóban igazi közösséggé váljanak, és szeretettel törődjenek az emberek egymással. Nem elég csak a saját lelkünket megmenteni, a másikért is felelősek vagyunk – hangsúlyozta az érsek.

Végül arról beszélt, hogy a lelkipásztoroknak mindennap imádkozniuk kell azért, hogy a Szentlélek kegyelme segítse szolgálatukat. Mert nemcsak a papnak van szüksége a hit átadásának sajátos karizmájára, hanem a hallgatónak is szüksége van kegyelmi adományra, hogy megértse azt, elfogadja és életre tudja váltani, amit az Egyház tanítása által kap.

A székesfehérvári papi lelkigyakorlaton mindennap alkalom volt a közös szentmiseáldozat bemutatására, az imádságra és a hálaadás mellett a pihenésre is, hogy a lelkipásztorok feltöltődve, újult erővel végezhessék hivatásukat, Isten és az emberek szolgálatát.

Szöveg: Berta Kata

Forrás és fotó: Székesfehérvári Egyházmegye

Videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria