Wuerl bíboros: a keresztények ne szégyelljék hirdetni az evangéliumot

Kitekintő – 2012. október 10., szerda | 13:04

Október 8-án, XVI. Benedek pápa beszédét követően John Tong Hon bíboros, Hongkong püspöke, majd Nikola Eterović érsek, szinódusi főtitkár, továbbá Donald Wuerl bíboros, Washington érseke szólalt fel a szinódusi aulában.

A kínai főpásztor a hongkongi egyházmegye családjainak félelméről beszélt, amelyet a kommunista rezsimtől tartva éltek át 1997-ben, a Kínához való visszacsatolást megelőzően. Tong Hon kiemelte: e válság számos, a vallását nem gyakorló keresztényt közelebb hozott az egyházhoz lelki támaszt találva benne. Olyannyira, hogy idén húsvétkor háromezer felnőttet kereszteltek meg Hongkongban – hangsúlyozta a főpásztor, aki szerint az új evangelizációnak három alapvető princípiuma van: az Istennel és az embertársakkal való szeretetközösség, különös tekintettel a szegényekre; a szolgálat mint önfeláldozás és doktrína; a Krisztussal való személyes találkozás, amely a tanúságtételre hív bennünket. „Hitünk buzgó tanúságtevőivé kell válnunk” – fogalmazott felszólalásában a hongkongi bíboros.

Nikola Eterović érsek, szinódusi főtitkár az eseményre való felkészülést mutatta be beszéde során, hangsúlyozva, hogy a szinódus témáját a Szentatya választotta a püspökök által javasolt témakörök közül. Kiemelte a helyi egyházak szerepét a szinódusra való felkészülés terén, amelyeknek mintegy 90 százaléka eljuttatta javaslatait és együttműködött az előkészületek során.

Donald Wuerl bíboros érsek vita előtti beszámolójában, melyet latinul mondott el, leszögezte: a megkereszteltek körében egyre csökken azok száma, akik gyakorolják hitüket. Az individualizmus és a racionalizmus akadályokt teremt, melynek következtében az emberek egyre kevésbé éreznek felelősséget társaik iránt, a vallás pedig „személyes kérdéssé” válik. A szekularizmus, a materializmus és az individualizmus által megbélyegzett kultúránkban azonban vannak még pozitív jelek a fiatalok, a családok, a gyermekek részéről – mondta a washingtoni főpásztor.

Megjegyezte: míg évszázadokkal ezelőtt a misszionáriusoknak hatalmas távolságokat kellett megtenniük az evangélium hirdetéséért, addig a mai hithirdetőknek legalább akkora ideológiai különbözőségeket kell áthágniuk. Az új evangelizáció nem programtervezet, hanem új gondolkodásmód, szemlélet és cselekvés. Meghívás a keresztény üzenet igazságában való bizalomra. Wuerl bíboros arra buzdította a keresztényeket, hogy múlják felül félelemérzetüket, zavarukat az evangélium, Jézus szeretetének hirdetése érdekében. Az evangelizáció azt jelenti, hogy felajánljuk másoknak Jézus szeretetének megtapasztalását – fogalmazott.

Az evangelizáció három alapkövének az antropológiai, krisztológiai és ekkleziológiai dimenziókat jelölte meg, továbbá kiemelte az egyházi mozgalmak szerepét. Fontos, hogy az új evangelizáció bátorsággal, az Egyházzal és annak főpásztoraival való szeretetközösségben, örömmel történjen – hangsúlyozta a washingtoni bíboros érsek. Az Egyház számára ez az egyik legsürgősebb küldetés, és nem lehet vesztegetni az időt – tette hozzá.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír