Wuerl bíboros: ne szégyelljük hirdetni az evangéliumot!

Kitekintő – 2012. október 9., kedd | 10:58

Október 8-án, hétfőn a szinódusi aulában XVI. Benedek pápa beszédét követően John Tong Hon bíboros, Hongkong püspöke, majd Nikola Eterović érsek, szinódusi főtitkár, továbbá Donald Wuerl bíboros, Washington érseke szólalt fel.

A hongkongi főpásztor beszédében egyházmegyéje családjainak félelmére tért ki, amelyet a kommunista rezsimtől tartva éltek át 1997-ben, a Kínához való visszacsatolást megelőzően. Tong Hon bíboros szerint azonban ez a válság számos, a vallását nem gyakorló keresztényt közelebb hozott az Egyházhoz, lelki támaszt találva benne. Olyannyira, hogy idén húsvétkor háromezer felnőttet kereszteltek meg Hongkongban – hangsúlyozta a bíboros, aki szerint az új evangelizációnak három alapvető princípiuma van: az Istennel és az embertársakkal való szeretetközösség, különös tekintettel a szegényekre; a szolgálat mint önfeláldozás és doktrína; és a Krisztussal való személyes találkozás, amely a tanúságtételre hív bennünket. „Hitünk buzgó tanúságtevőivé kell válnunk” – mondta felszólalásában a hongkongi főpásztor.

Nikola Eterović érsek, szinódusi főtitkár az eseményre való felkészülést mutatta be beszéde során hangsúlyozva, hogy a szinódus témáját a Szentatya választotta a püspökök által javasolt témakörök közül. Kiemelte továbbá a helyi egyházak szerepét a szinódusra való felkészülés terén.

Eterović érseket követően a washingtoni bíboros érsek „vita előtti beszámolója” következett, amelyet latinul mondott el. A mai társadalomban a megkereszteltek körében egyre csökken azok száma, akik gyakorolják hitüket. Wuerl bíboros megjegyezte: az individualizmus és a racionalizmus akadályokat teremt, amelyeknek következtében az emberek egyre kevésbé éreznek felelősséget társaik iránt, és a vallás „személyes kérdéssé” válik. A szekularizmus, a materializmus és az individualizmus által megbélyegzett kultúránkban azonban vannak még pozitív jelek a fiatalok, a családok, a gyermekek részéről – mondta Wuerl bíboros.

A washingtoni főpásztor beszédében megjegyezte, hogy míg évszázadokkal ezelőtt a misszionáriusoknak hatalmas távolságokat kellett megtenniük az evangélium hirdetéséért, addig a mai hithirdetőknek legalább akkora ideológiai különbözőségeket kell áthágniuk. Az új evangelizáció nem programtervezet, hanem új gondolkodásmód, szemlélet és cselekvés. Meghívás a keresztény üzenet igazságában való bizalomra. Wuerl bíboros arra buzdította a keresztényeket, hogy múlják felül félelemérzetüket, zavarukat az evangélium, Jézus szeretetének hirdetése érdekében. Az evangelizáció azt jelenti, hogy felajánljuk másoknak Jézus szeretetének megtapasztalását.

Wuerl bíboros az evangelizáció három alapkövének az antropológiai, krisztológiai és ekkleziológiai dimenziókat jelölte meg, továbbá kiemelte az egyházi mozgalmak szerepét. Fontos tovább, hogy az új evangelizáció bátorsággal, az Egyházzal és annak főpásztoraival való szeretetközösségben, örömmel történjen. A washingtoni bíboros érsek hangsúlyozta, hogy az Egyház számára ez az egyik legsürgősebb küldetés és nem lehet vesztegetni az időt.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír