XVI. Benedek pápa ma nyolcvanöt éves

Kitekintő – 2012. április 16., hétfő | 10:16

Nyolcvanöt éves és hét éve pápa. Amikor Joseph Ratzinger bíborost – már előrehaladott korában – pápává választották, sokan feltették a kérdést: vajon szeretett előde betegségétől sújtott utolsó éveit követően az új pápaság az elvárásoknak megfelelően elég intenzív és tartós lesz-e, továbbá hogy egy teológus, aki hosszú időn át a Hittani Kongregáció élén állt, képes lesz-e felvállalni az egyetemes egyház vezetésére irányuló, oly különböző feladatot.

E hét év során 23 pápai nemzetközi út zajlott le 23 országban, további 26 pedig Itáliában. Négy püspöki szinóduson vehettünk részt, és három ifjúsági világtalálkozót ünnepelhettünk, három új enciklikát olvashattunk, és számos más beszédet hallhattunk – emlékeztet Lombardi az elmúlt évek eseményeire. Megélhettük a Szent Pálnak, majd pedig a papságnak szentelt évet, továbbá láthattuk a pápát bátorsággal, alázattal és határozottsággal, vagyis tiszta evangéliumi lelkülettel szembenézni olyan nehéz helyzetekkel, mint a szexuális visszaélések miatti válság.

Olvashattuk újszerű és eredeti művét a Názáreti Jézusról és interjúkötetét, A világ világossága címmel. Mindenekelőtt tanultunk következetes és állhatatos tanításából, vagyis abból, hogy az egyház és az emberiség számára végzett szolgálatának elsődleges célja, hogy életünket Isten felé irányítsa, akit Jézus Krisztus által ismerhettünk meg; hogy a hit és az értelem egymás kölcsönös szolgálatában állnak az igazság keresésének útján, valamint az emberek és az egész emberiség várakozásaira és kérdéseire irányuló válaszadásban; hogy az Istenről való megfeledkezés és a relativizmus korunk számára súlyos kockázatokkal jár.

Ma pedig Benedek pápával együtt tovább haladunk a családok világtalálkozója és a Közel-Kelet felé, az új evangelizációnak szentelt szinódus és a Hit éve felé. Az Úr karjai közt, Isten és egyháza szolgálatában – írja jegyzetében Federico Lombardi.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír