Zarándoknap az iskolanővérek bánáti missziója születésének emlékére

Külhoni – 2019. június 21., péntek | 16:09

A temesvári püspök meghívására 155 évvel ezelőtt érkeztek Németországból a Bánát területére a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek. Június 8-án a vajdasági Versecre tartó zarándoklattal ünnepelték meg az iskolanővérek bánáti missziójának születését. A zarándoknap végén koncelebrált szentmisét mutatott be Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök.

Tizenegy település magyar közösségének több mint kétszáz tagja zarándokolt a pünkösd előtti szombaton Versecre – annak emlékére, hogy több mint másfél évszázaddal ezelőtt e vajdasági városban kezdték meg missziójukat az iskolanővérek.

A szerzetesek 1864. október 12-én, hat évvel magyarországi letelepülésüket követően kezdték meg a szolgálatot a dél-bánáti Versecben. A nővérlakást és az iskola működtetéséhez szükséges épületet a város biztosította. Az iskolanővérek óvodát, elemi és polgári iskolát működtettek. Hamarosan Nagybecskerekre is kiterjesztették tevékenységüket; iskolákban, gyermekotthonokban dolgoztak Bánát több településén. A múlt század első felében több mint kétszázan voltak. A trianoni döntés, később a kommunista hatalomátvétel a szerzetesrendek bánáti működésére is hatással volt: 1920 és 1937 között el kellett hagyniuk rendházukat és az iskolát; a kommunizmus alatt a plébánia életét segítve, hitoktatást végezve folytatták küldetésüket. A rendház hivatalosan 1994-ben szűnt meg.

A Boldogasszony Iskolanővérek rendjének jelenleg öt tagja van a Nagybecskereki Egyházmegyében: Cecília és Julianna nővér Nagybecskereken, Gizella nővér Muzslyán, Alix és Bernadette nővér pedig Nagykikindán szolgálnak. A székelykevei születésű Kornélia nővér Budapesten, míg a verseci származású Nives nővér Szlovéniában él.

Nagybecskereken a Szathmáry Karolina Kollégiumot vezetik, ahol évente több mint hatvan lány elhelyezéséről, neveléséről gondoskodnak. A szükségletek meghaladják a kapacitásokat, s remélhetőleg hamarosan beköltözhetnek régi-új otthonukba, a felújított zárdépületbe.

A június 8-án szervezett jubileumi zarándoknap a Schulek Frigyes tervei szerint épült neogótikus templomban kezdődött.

A zarándoklat szervezője, Koncz M. Julianna nővér és a házigazda Palatinus Alen atya köszöntőjét imádságos szertartás követte, melyen a zarándoklaton részt vevő településeket egy-egy gyertyaláng jelképezte.

A zarándokok megtekinthették A Boldogasszony Iskolanővérek küldetése című rövidfilmet (a iskolanővérek magyar tartományát, benne a délvidéki nővérközösséget is bemutató film megtekinthető ITT); majd Rácz M. Gizella nővér foglalta össze a rend bánáti történetét, felidézve a 19. század második felét, a nagy alapítások korszakát, illetve a 20. század sokszor keserves történéseit.

A közös ebéd végén az e közösségben kedvelt „zárdai szelet”-et kínálták desszertként, melynek receptjét Lukács M. Jozefina nővér hagyta rendtársaira – aki szintén egy szerzetestestvérüktől, a kikindai Miroslava nővértől tanulta, hogyan készül e tojáshabos, diós finomság.

Ebéd után a Szent Kereszt-kápolnához tartva folytatódott a zarándoklat; az utat játékos feladatok és énektanulás színesítettek, Cecília nővér vezetésével. A kápolnában a nagybecskereki leánykollégium diákjai személyében a „régi idők nővérei” fogadták az érkezőket, akik válaszként elénekelték az útközben tanult német nyelvű éneket, a rendalapító, Boldog Gerhardinger Mária Terézia egy megzenésített gondolatát – mely magyarul így hangzik: „Szolgáljunk továbbra is örömmel a háromszemélyű egy Istennek egész életünkben, engedelmeskedjünk Neki, és szeressük Őt mindenek felett!”

A kápolna mögötti fák árnyékában a jelenlévők kiscsoportokban beszélgetve osztották meg egymással, hogy ki miért vállalkozott erre az útra, és milyen emlékeket őriznek az iskolanővérekről. A fő motívum a hála volt: hála a nővérek Istennek átadott életéért és megannyi, a tanúságtevők életében később fontosnak bizonyult gesztusért: imádság nehéz helyzetekben, segítség, tanítás, jelenlét.

A zarándoknap a nagytemplomban bemutatott ünnepi szentmisével zárult, melynek során magyar és szerb nyelven is felolvasták az evangéliumot.

A szentmise főcelebránsa, Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök homíliájában hangsúlyozta: ugyan a nővérek verseci megtelepedését és működését dátumok, adatok és történelmi források segítségével is leírhatjuk, de ez csupán az emberi síkon zajló történet. A fő cselekvő itt is, mint Isten minden ügyében, a Szentlélek.

Forrás: Iskolanővérek.hu; Nagybecskereki Egyházmegye

Fotó: Palkovics Mária/Szathmáry Karolina Kollégium

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria