Zárt körű megemlékezést tartottak a Don-kanyar-emlékkápolnánál az urivi áttörés évfordulóján

Hazai – 2021. január 14., csütörtök | 14:14

A járványügyi előírásoknak megfelelően szűk körű megemlékezést tartottak Pákozdon, a Don-kanyar-emlékkápolnánál január 12-én, az urivi áttörés 78. évfordulóján. A Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség a Székesfehérvári Egyházmegyével, a 457. Számú Prohászka Ottokár Cserkészcsapattal együtt 28. alkalommal szervezte meg a megemlékezést.

Az eseményen beszédet mondott Vargha Tamás országgyűlési képviselő és Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök, aki a katonák lelki üdvösségéért mondott imával zárta az emlékünnepséget.

Az elhunyt katonák tiszteletére tartott tűzgyújtás az elmúlt 27 évben mindig társadalmi összefogással valósult meg. A szokásos ökumenikus szertartás is elmaradt most, de a mi tisztünk tovább őrizni az emlékezést és a tiszteletadást – mondta köszöntőjében Berdó Gábor Károly, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség elnöke, aki a történelmi események felidézésével megemlékezett a magyar hadtörténelem tragédiájáról, az 1943. január 12-i urivi áttörésről.

A 2. magyar hadsereg katonáinak áldozatvállalására, a hősökre és az áldozatokra emlékezve Spányi Antal püspök elmondta: a Don-kanyar hőseire emlékezünk, azokra, akik elmentek, hogy védjék a családot, a nemzetet, az országot, és azokra, akiket egy erős nagyhatalom kényszerített erre.

Jó olvasni azokat az emlékezéseket, megőrzött leveleket, amelyek arról tudósítanak, hogy akik ott voltak – fiúk, férfiak, apák, férjek – mind a családra, a nemzetre gondoltak ott. Így bátran hajthatunk fejet előttük mint hősök előtt, akikről megemlékezni kötelességünk.”

A főpásztor hozzátette: Az emlékezéssel az ember nemesíti a szívét és a lelkét, de ez kevés. Meg kell tanulnunk azt a helytállást, azt a hazaszeretet, a család szentségének az őrzését, amelyre e katonák példát mutattak. Mert ma is, újra meg újra megkérdőjelezik alapvető értékeinket. Nagy hanggal hallatják szavukat, akiknek nem számít az a hagyomány, ami sok áldozat árán megmaradt, és bátran szembeszállnak egy nemzet ezeréves értékrendjével, a keresztény értékrenddel, a család fogalmával. A mi dolgunk emlékezni, tanulni és tanítani, hogy amit jónak látunk, tovább tudjuk adni hatékonyan, hogy megérintse a velünk élők és az utánunk jövők szívét is, mert így nyer majd igazi értelmet a Don-kanyar hőseinek életáldozata – fogalmazott a megyéspüspök, majd a katonahősök lelki üdvéért imádkozott.

Soltész Miklós államtitkár beszédében rámutatott, a körülmények eleve pusztulásra ítélték a 2. magyar hadsereget.

Ugyanígy áldozatok voltak mindazok, akik fizikai vagy lelki sebesültek lettek, akik özvegyként, árvaként élték túl a doni tragédiát.

Áldozat volt a magyar nemzet is, mert a nacionalista, fasiszta, náci bélyeget évtizedekig nem tudta lemosni magáról. „A doni hősökre, a 2. magyar hadseregre és a II. világháború összes áldozatára emlékezve látható, mekkora érték a nemzetek közötti béke, melyet őrizni kell mindenáron. A békét megőrizni, a keresztény hitet megtartva, az ősök nagyságát tisztelve elemi kötelességünk!”

A megemlékező beszédek után a tisztelet és az emlékezés koszorúit közösen helyezte el Soltész Miklós államtitkár, Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Spányi Antal megyéspüspök. Koszorút helyezett el továbbá a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a Székesfehérváron állomásozó katonai szervezetek, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, a Katonai Emlékpark Pákozd, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör. Az ünnepség katonai tiszteletadással zárult.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Berta Gábor

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria