A győri Prohászka-iskola ötödikeseinek adventi készülete

Kishírek – 2020. december 15., kedd | 15:45

December 11-én „angyali mise” roráte szertartáson és rövid adventi lelkigyakorlaton vett részt a Prohászka Ottokár Orsolyita Iskolaközpont 5.A osztálya a révfalui Szentháromság-templomban, Kaposi Gábor atya vezetésével. Nagy Mónika Rita tanárnő beszámolóját szerkesztve közöljük.

A különleges hangulatú reggelen az ötödikesek álmosan és kicsit kócosan foglalták el helyüket a templomban... A plébános a tanítás, az igehirdetés mibenlétéről elmélkedett homíliájában, és összevetette Keresztelő Szent János aszkézisre hajló, szigorú jellemét Jézus emberközeli, közvetlen megnyilvánulásaival. Gondolatébresztő módon, a felsősök számára is érthetően fogalmazta meg gondolatait Máté evangéliumához kapcsolódva.

A hajnali roráte (...) a révfalui keresztény családok közös Szent Család-járásával és a Szállást keres a Szent Család eléneklésével ért véget.

Rövid szünetet követően Kaposi Gábor atya személyes, megélt történetekkel átszőtt rövid lelkigyakorlatában beszélt a diákoknak az adventi előkészületről. A hagyomány szerint három lila és egy rózsaszín gyertyával feldíszített adventi koszorúra mutatva kiemelte: mi, keresztények nemcsak Krisztus gyermekként való eljövetelére emlékezünk, hanem Jézus három másik, az emberek közé való eljövetelére is.

Szó volt a bűnbánat és a gyónás felszabadító erejéről; és a gyerekek bepillanthattak a sekrestyébe is, sőt saját tapasztalatra is szert tettek a napkeleti bölcsek ajándékaival kapcsolatban: többfajta tömjén balzsamos illatával is megismerkedhettek.

A lelkipásztor felhívta a figyelmet a kétezer évvel ezelőtti és a jelenlegi helyzet közötti párhuzamra, miszerint nem szükségesek ideális körülmények Jézus eljöveteléhez, és rámutatott az ünnepben mindannyiunk számára rejlő lehetőségre: a szívünket kell felkészítenünk arra, hogy ott újra megszülethessen a Messiás.

A péntek délelőtti program közös énekléssel és áldással zárult.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria