Horvátnádalja közössége elbúcsúztatta a vasmisés Gyürki Lászlót

Kishírek – 2022. július 14., csütörtök | 12:24

Július 11-én, vasárnap Gyürki László pápai prelátus, kanonok Körmend után a filiában, Horvátnádalján is bemutatta vasmiséjét, együtt ünnepelve a helyi közösséggel, akiknek az utóbbi 15 évben lelkipásztora volt. A szentmise végén egyúttal el is búcsúzott szeretett híveitől.

Erre a szép és egyben ritka alkalomra megtelt a horvátnádaljai templom. Ez az örömünnep Gyürki László atya búcsúzása is volt a templomtól, a falutól és a hívektől.

A szentmise elején Geosics László egyházközségi elnök köszöntötte az ünneplő lelkipásztort. Elmondta, hogy a templom 280 éves történetében még nem volt példa vasmisére. „Erre a jubileumra ünneplőbe öltözött a szív, tele van örömmel és hálaadással, hogy Isten kegyelme hatvanöt éven át kísérte életútját. Ez az ünnep az emlékezésről, a hűségről, a kitartásról, köszönetről, hálaadásról szól” – fogalmazott Geosics László, hozzátéve, Gyürki László 1986-tól egészen nyugdíjazásáig volt Körmend plébánosa, néhány évvel később kapta meg hozzá Horvátnádalját filaiként.

Felidézte: a híveket Krisztus ügyének akarta megnyerni, Istenhez kapcsolni, ehhez megfelelő helyek és körülmények kellettek. Ezért épített, felújított, szépített. Horvátnádalján a templomkertben kialakította a házaspárok útját, a szentéletű hitvallókat, vértanúkat ábrázoló alkotásokat helyezett el. Életrajzi könyvének utószavában ezt írja: „elmondhatom, hogy nagyon szép, megelégedett életem volt. A sok-sok nehézség ellenére mindig pap lehettem, bárhol is voltam. Papi szolgálatomban mindig örömet találtam, ebben a munkában sohasem fáradtam el.”

Végül az egyházközségi elnök megköszönte a nádaljai hívek nevében a hatvanöt év utolsó tizenöt évét, amikor csak értük fáradozott és imádkozott Gyürki atya.

Geosics László köszöntése után V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő személyeshangú köszöntőjét mondta el a vasmisés atyának, aki gyermekkorában hitoktatója volt.

A köszöntők IDE kattintva visszahallgathatók.

Császár István, a vasmise szónoka beszédében kifejezte háláját, hogy hogy Gyürki atya 15 évig a közösség lelkipásztora volt. Felidézte: tíz társával térdelt 65 évvel ezelőtt szentelő püspöke elé, és mindvégig töretlen elszántsággal hű maradt jelmondatához: „Mindent az evangéliumért teszek, hogy abban részem legyen”. Folyamatosan képezte magát, szentírásból doktorált, római tanulmányokat is folytatott. De a tudást nem tartotta meg magának, sok helyen tanított, hallgatóival megszerettette a Szentírást, főleg az Ószövetséget. Sokszor tartott előadásokat, többek között az ötödik evangéliumról is, a Szentföldről. Szinte minden szentmisén prédikált a szentírásról, és készített egy beosztást is, amely alapján két év alatt el lehet olvasni a teljes Bibliát. Fontosnak tartotta, hogy Batthyány-Strattmann László és Brenner János szentté avatásának ügyében munkálkodjon. Nagy gondot fordított arra, hogy a szentek tiszteletének fontosságát a hívek elé tárja. Pál apostol evangéliumért végzett buzgólkodását magáévá tette. Azon munkálkodott, hogy mindent, amit csak lehet, teljes erejével az evangéliumért tegyen. Jézus maga az evangélium, az örömhír: a megváltás a világ legnagyobb örömhíre. Isten a szívünkbe írta az evangéliumot. Akkor is megmaradunk Isten szeretetében ha nehézségek vannak az életünkben. Jöjj kövess engem emberhalász leszel, menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot...

Nehéz időkben kötelezte e magát a papi hivatás mellett, de semmi nem tudta eltántorítani küldetésétől. Tudta, hogy Jézus hű ígéreteihez. A kereszthordozásból is kivette részét, de mindig követte az Úr hívását.

A szentmise végén Gyürki László atya köszönetet mondott a híveknek, Császár István helynök atyának, Kiss László esperes-plébános atyának, akik nem adták fel, és előkészítették, kísérték és vezették a vasmise bemutatásában.

Az ünnepi szentmise zárásaként a jubiláns lelkipásztor vasmisés áldásban részesítette  a résztvevőket.

Gyürki László búcsúbeszéde IDE kattintva meghallgatható. 

A június 26-án, Körmenden bemutatott vasmiséről ITT olvashatnak bővebben, a horvátnádaljai vasmiséről készült fényképek pedig ITT tekinthetőek meg.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye; V. Németh Zsolt Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria