Kegyeleti megemlékezés a mosonmagyaróvári határőrlaktanyánál

Kishírek – 2020. október 28., szerda | 13:02

„Ki tett itt csontból, húsból törvényt?” címmel mutatta be műsorát a mosonmagyaróvári piarista diákszínpad október 26-án a gyásztéren, emlékezve a hatvannégy évvel ezelőtt történt ’56-os sortűz áldozataira.

„A mi dolgunk, hogy megtanítsuk a ma élő fiatal nemzedéknek, hogy mit jelent a haza, a haza iránti elkötelezettség, a hűség és a bajtársiasság. Hiszen a haza, a nemzet mi magunk vagyunk. Olyan lesz a jövőnk és nemzetünk, amilyenné mi építjük” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

A kegyeleti megemlékezésen Zsódi Viktor, a Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda igazgatója mondott imát az áldozatokért és túlélőkért.

„Városunkra, Mosonmagyaróvárra és egész hazánkra a halál árnyéka borult az 1956-os sortüzek véres és gyilkos óráiban. El nem múló fájdalommal siratjuk azon tizenéves áldozatok korai halálát, akik immár 64 éve az örökké tartó fiatalságnak örvendenek az Isten boldog hajlékában. Szomorúsággal tekintünk ezekre a kopjafákra, amelyek minden mártírra emlékeztetnek minket, akik ezen a téren veszítették életüket.

A történelem Urát, a mindenható Istent kérjük, hogy adjon az itt megholtaknak örök békét és nyugalmat országában. Ahogyan Izajás próféta is jövendöli: a sötétséget fényesség követi, a halál árnyékát a világosság váltja fel és a sanyargatók botját maga az Isten töri össze. Ezen a helyen az igazság fényét, a béke világosságát hirdetjük és valljuk. Azt kérjük az egek Urától, hogy nekünk és minden eljövendő nemzedéknek adja meg azt a fényt és világosságot, amely e téren több mint 100 ember életáldozatából sugárzik. Adjon erőt mindannyiunknak, hogy ne engedjük, hogy ezek a nemes lángok elhalványuljanak. Adjon nekünk bátorságot, hogy a mindenható Istennel együtt küzdve – megértve az idők jeleit és evangéliumi hűséggel – tudjuk a prófétai látomásban szereplő „terhes igát” levetni magunkról és a „sanyargatók botját összetörni”. (...)

Imádkozzunk közösen azért, hogy korunkban zavartalan békességben élhessünk, a fiataljaink az isteni béke munkálóinak bizonyuljanak, hogy minden ember befogadja a békességre hívó szót, hogy a megbocsátás és kiengesztelődés minden ember vágya legyen...”

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria