Plébánosi beiktatás a Felsőkrisztinában

Kishírek – 2020. szeptember 7., hétfő | 16:25

Az idén nyolcvanéves Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia új plébánosát, Pákozdi István teológiai tanárt ünnepélyes keretek között szeptember 6-án iktatta be Esterházy László, a Buda-Északi Esperesi Kerület esperese. A szentmisén részt vett Süllei László érseki helynök, a környező plébániák papsága, valamint a testvéregyházak képviselői.

A népes templomi szkóla és a gitáros együttes, valamint a ministránsok a járványügyi korlátozások figyelembevételével szűkített létszámban szolgáltak, a hívek pedig részben a templomban, részben a templomkertből, valamint az új közösségi házból kivetítőn kapcsolódtak be az ünnepi liturgiába.

Pákozdi István mostani kinevezése előtt 28 évig volt a Budapesti Egyetemi Lelkészség vezetője. Az egyetemisták számára „begyakorolt”, de itt rendhagyó módon, a beiktatás alkalmával párbeszédes homíliát mondott, Egri László diakónus közreműködésével. Ők régóta munkatársak és a Felsőkrisztinában is így lesz – mondta Pákozdi István. Erre azért is szükség van, mert a plébánia mindig káplános hely volt, de most a közismert paphiány miatt már itt is csak egy lelkipásztor szolgál. Így a miserend is változik: vasárnaponként a korábbi hat helyett csak négy szentmise lesz.

Az új plébános régi ismerőse a felsőkrisztinás híveknek, hiszen az utóbbi évtizedben ő mondta az egyik vasárnapi misét, a déli 12-est, olyan elődök után, mint Szörényi Andor szentírástudós és Gál Ferenc professzor.

A kapcsolat azonban még régebbi, ugyanis Pákozdi István gyermekkorában a plébánia területén élt és itt volt elsőáldozó. Mint mondta, az első templom, amit hittanosként lerajzolt, is ez volt. Egyik újmiséjét is itt celebrálta 1978-ban, és Gál professzor volt az ünnepi szónok. Ministráns emlékei azonban a közeli, már lebontott Csörsz utcai kápolnához kötődnek és az ott szolgáló papi életpéldák voltak számára a hivatás választásnál meghatározóak.

Pákozdi István Györgydeák Mártontól vette át a plébániát, aki 25 évig, nyugalomba vonulásáig szolgálta a budai egyházközséget.

Forrás: Szerdahelyi Csongor/Felsőkrisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébánia

Fotó: Bodó Imre

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria