„Csak a kegyelem” – Papi zarándoklat a Szentföldre Erdő Péter bíboros 70. születésnapjának évében

Kitekintő – 2022. november 9., szerda | 14:50

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjai közül huszonnégyen elkísérték egyhetes szentföldi zarándokútjára Erdő Péter bíborost, prímást, aki idén töltötte be 70. életévét. A közös út mottójának főpásztoruk püspöki jelmondatát választották: „Kezdetben nem volt más, csak a kegyelem.”

Úgy tartják, hogy egy zarándoklat a Szentföldre nem nyaralás vagy kirándulás, hanem lelki feltöltődés és lehetőség arra, hogy a szívünk megnyíljon – jegyezte meg az idegenvezető, Rami Shacham már a tel-avivi reptéren, majd a zarándokcsoport útra kelt Názáretbe, Jézus egykori otthonába. A zsidó-keresztények kezdetektől fogva jelen voltak a városban, és őrizték az evangéliumi események, valamint a helyszínek emlékét. Ezért is maradhatott fenn annak a barlanglakásnak egy része, ahol Szűz Mária élt, és amely fölé az Angyali Üdvözlet bazilika épült. Itt mutatták be a Szederkényi Károly gazdagréti plébános által szervezett zarándoklat első szentmiséjét, a főcelebráns Erdő Péter bíboros volt.

A főpásztor felhívta a figyelmet: annak a helynek a közvetlen közelében állnak, ahol az evangélium szerint Gábor arkangyal Szűz Máriának hírül adta Isten tervét, hogy a megváltó édesanyja lesz.

Az angyali üdvözlet története – jegyezte meg a főpásztor – az Egyház liturgiájában külön ünnepet érdemel: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét, azt a napot, amikor a második isteni személy megtestesül, „mert a Szűzanya méhében a Szentlélek erejéből emberi magzattá válik”. Erdő Péter szerint

az angyali üdvözlet tehát Isten megváltó terveinek nagyszerű összefüggésébe helyezi minden emberi magzat méltóságát.

Ez az a nap, amelyen az Isten emberré lett. Ki gondol bele, hogy milyen hatalmas, milyen bölcsességgel és milyen nagy szeretettel történt, hogy a második isteni személy emberré lett? Milyen kimondhatatlan tény, hogy ettől kezdve Istent Krisztusban a testvérünknek is mondhatjuk?! Isten üdvözítő terve a megtestesülés csodálatos diszkréciójával lép a világba. Az angyali üzenet Szűz Máriához szól, az ő beleegyezésétől, az ő igenjétől teszi függővé Isten az ígéret konkrét megvalósítását – hangzott el a bíborosi szentbeszédben.

Szűz Mária – fogalmazott Erdő Péter – nem is az angyal látogatásától jött zavarba, hanem a köszöntéstől, amit tőle hallott. Olyan üzenetet kapott, ami emberi ésszel felfoghatatlan. „Végül is elfogadta Isten akaratát, sőt erre az akaratra rátette az egész életét.”

Szűz Mária tehát szabad emberi akaratából és Isten végtelen kegyelméből társként jelenik meg a megtestesülés művében

– emelte ki a bíboros. „Ennyire szereti Isten az embert. Ekkora méltóságot tulajdonít nekünk. Ha Szűz Mária méltósága és küldetése egészen egyedülálló volt is, bennünket is arra hív az Isten, hogy szabad társai legyünk a saját üdvösségünk művében. Mert az üdvösség Isten csodálatos ajándéka, de az ember szabad cselekvésének jutalma is, sőt arról is szól a hivatásunk, hogy egymást is segítsük az üdvösségre vezető úton. Ez a legszebb és a legtöbb, amit mi, emberek egymásnak adhatunk.”

Bízzunk tehát Istenben, ne a rövid távú emberi hasznot és kockázatot mérlegeljük csupán. Kövessük Máriát, aki minden emberi szemponton fölülemelkedve rábízta magát az isteni gondviselésre, ajándékozó szeretetére – zárta homíliáját Erdő Péter bíboros, prímás.

A zarándokcsoport megtekintette Názáretben a bazilikával szomszédos Szent József-templomot is, ahol a hagyomány szerint a Szent Család háza állt, és Jézus nevelkedett kisgyermekkorától.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Facebook-oldalán további képek láthatók a zarándoklatról.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Csapó Viktória

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria