„Ez nem katolikus” – Müller bíboros bírálja az Amoris laetitiát interpretáló német püspököket

Kitekintő – 2017. május 29., hétfő | 19:53

Az Egyháznak csak egy tanítóhivatala van – szögezte le Gerhard Ludwig Müller bíboros, a Hittani Kongregáció prefektusa, aki bírálja a német püspököknek az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításra vonatkozó bizonyos kijelentéseit.

Müller bíboros hangsúlyozza: nem tartja helyesnek, ha egy püspöki konferencia pápai megnyilatkozások hivatalos interpretációját kívánja előterjeszteni. „Ez nem katolikus” – nyilatkozta a Hittani Kongregáció prefektusa az EWTN amerikai katolikus televíziós hálózatnak május 25-én.

Gerhard Ludwig Müller kifejtette: a pápai dokumentumot mindenkor az egyházi hagyomány összefüggésében kell olvasni. „Nincs két tanítóhivatal, az egyik a pápáé, a másik pedig a püspököké.” Arra a vitára utalt, ami annak kapcsán alakult ki, hogy a 2016 áprilisában nyilvánosságra hozott Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítás engedélyezi-e – és ha igen, milyen mértékben – az elvált és újraházasodott híveknek, hogy szentáldozáshoz járuljanak. Ezzel kapcsolatban a német bíboros kifejtette: teljességgel lehetetlen, hogy a pápa olyan tanítást adna, amely nyíltan szemben állna Jézus szavaival. A házasság szentségéhez való katolikus hozzáállás egyértelmű. Ferenc pápa megnyilatkozásában arról van szó, hogy a rendezetlen életállapotban lévő embereket jó pásztorként elvezessük arra a pontra, hogy teljesen el tudják fogadni a keresztény tanítást. Elvált és újraházasodott hívek csak azzal a feltétellel járulhatnak a szentségekhez, ha teljes önmegtartóztatásban élnek. Az Egyház az érvényes szentségi házasság mellett nem fogadhat el egy második, polgári házasságot. „Nem ismerjük el a poligámiát” – hangoztatta Gerhard Müller. 

Az Amoris laetitia apostoli buzdítással kapcsolatos vitán kívül a prefektus a X. Szent Piusz Testvérülettel való megbeszélések ügyében is állást foglalt: a tradicionalisták és a Vatikán közötti teljes egység helyreállítása „még nincs elérhető közelségben”. Elengedhetetlen a mélyebb megbékélés, nem elég egy dokumentumot aláírni. Aki katolikus akar lenni, annak többek között el kell fogadnia a zsinatokat, az Egyház tanítását, továbbá a helyi püspökkel, a püspökök közösségével és a szentatyával való hierarchikus közösséget – szögezte le Gerhard Müller.

A liturgia reformját érintő vitával kapcsolatban – a II. vatikáni zsinat (1962–65) vonatkozásában – Müller bíboros a következőket mondta: a kezdetektől érvényes katolikus felfogás szerint a mindenkori pápa és a zsinatok joga és kötelessége, hogy megújítsák a liturgia külső formáját. „A liturgia lényege a kinyilatkoztatásból fakad,  és senki sem változtathatja meg” – tette hozzá a a Hittani Kongregáció prefektusa.

A Ferenc pápa által kinevezett, a női diakonátus egyháztörténeti szerepét vizsgáló bizottság feladatáról Gerhard Müller kifejtette: a szentatya itt nem a diakónussá, pappá, illetve püspökké történő szentelés rendjére utal. Azokról a nőkről van szó, akik a korai Egyházban a nők keresztelésében működtek közre mintegy segítőként, vagy karitatív feladatokat vállalva tevékenykedtek. A nők diakónussá szentelését kizártnak tartja Gerhard Müller. „Lehetetlen – fogalmazott. – Erre nem kerül sor.” Ezenfelül nincs is rá szükség – tette hozzá a bíboros. Véleménye szerint a nők ma nagyobb felelősséggel járó pozíciókat töltenek be az Egyházban, mint a diakonisszák az őskeresztény időkben.

Szokatlanul nyílt kritikával illette Müller bíboros azt a tényt, hogy a pápa a Hittani Kongregáció három tagjának felmentését kezdeményezte. Az előző év végén kihirdetett lépésre a kongregáció prefektusának akarata ellenére kerül sor. Az interjúban ezzel kapcsolatban kifejezte: szeretné, ha a szentszéki munkatársak jobb bánásmódban részesülnének. Nem elég csak beszélni az Egyház társadalmi tanításáról, tiszteletben is kell tartani – hangoztatta Gerhard Müller. Munkatársakat csak akkor volna szabad elbocsátani, ha hibát követnek el vagy nem felelnek meg bizonyos alapfeltételeknek, így az igazhitűség, a hiteles élet, illetve a szakmai kompetencia követelményének.

Forrás és fotó: Katholisch.de

Magyar Kurír
(gj)

Kapcsolódó fotógaléria