„Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk” – 40 éves a Katolikus Shalom Közösség

Kitekintő – 2022. október 4., kedd | 17:41

A nemzetközi Katolikus Shalom Közösségben a szeretet, a barátság, a hit és hivatás egyszerre jelenik meg immár negyven éve. A közösség a jubileumot ötnapos kongresszussal ünnepelte Rómában, a Vatikánban és Assisiben szeptember 23. és 28. között. A kongresszus témái a következők voltak: „Isten barátai”, „A szegények barátai”, „A fiatalok barátai”, „A lelkem magasztalja az Urat”.

„Minden idő alkalmas arra, hogy benne Istennek szolgáljunk.
Használjuk fel az időt – és az szent idővé válik.”
(Hippói Szent Ágoston)

A Shalom közösségben afrikai, amerikai, ázsiai, óceániai és európai misszionáriusok idén is a világ minden tájáról nagycsaládként gyűltek össze Rómában. A kongresszus előadói Moysés Azevedo, a közösség alapítója, Emmir Nogueira, a közösség társalapítója, valamint Patrício Sciadini OCD, Stanislaw Rylko bíboros, Kevin Joseph Farrell bíboros és Marc Ouellet bíboros voltak.

Magyarországról a Shalom Budapest közösségének 27 tagja, valamint Monostori László esperes, a Katolikus Shalom Közösség lelkészi asszisztense vettek részt az alapítás 40. évfordulójára szervezett ünnepi kongresszuson.

A nulladik napon a résztvevőket köszöntötték a Shalom közösség San Lorenzó-i központjában. A Szent Péter-bazilika közelében található központ a fiatalok háza az Egyház szívében: a világ minden tájáról érkező fiatal zarándokok találkozásának és fogadásának helye. Az ünnepi kongresszust a Katolikus Shalom Közösség Rómában élő misszionáriusai szervezték.

Első nap, szeptember 24-én az „Isten barátai” témával, a Santa Maria Maggiore-bazilikában volt. Itt Patrício Sciadini OCD és Emmir Nogueira tartották az előadásokat, a kapcsolódó katekézis az alázatról, a szeretetről és a hitről szólt.

Patricio Sciadini OCD véleménye szerint

az alázatosság a Szentháromság szemléléséből fakad, be kell lépni a Szentháromság-kommunikáció misztériumába. A Teremtő úgy alkot, hogy megosztja önmagát: az Atyát, a Fiút és a Szentlelket.

A hármak egyek, és szervesen üdvözlik egymást. Valamint az evangelizáláshoz alázat kell, mert az evangelizáció nem egy elmélet, hanem élő személyt közvetít, magát Jézus Krisztust. Patrício barát a Shalom közösség minden tagját a következőképpen motiválta: „Keresd a jóindulatot és a szelídséget, ezek az igazi alázatra vezetnek.”

Emmir Nogueira előadásában Mária alázatáról beszélt az ikonográfia tükrében, valamint arról is szólt, hogyan jelenik meg a Shalom karizmája bizonyos ikonokon. A közösség alapításának 40. jubileumára készült ikonról például elmondta: „A Shalom egy kis felhő, amely felszáll a nyílt tengeren és felkészül, hogy bőségesen fogadja és közvetítse az esőt, amelyet Isten készített.”

Az előadás után szentségimádás következett, amelyben a tagok Mária közbenjárását kérték, hogy segítse a közösséget az engedelmesség és az alázat kifejlesztésében. A kongresszus első napja szentmisével zárult, amelyet Stanisław Ryłko lengyel bíboros mutatott be.

Vasárnap a Lateráni Keresztelő Szent János-főszékesegyházban a Katolikus Shalom Közösség a szegények evangelizálásának tapasztalatait mutatták be tanulságtételekkel és néhány shalomos misszionárius által vezetett elmélkedéssel, valamint Benoni Ambarus olasz püspök előadásával, amit körmenet és szentségimádás követett.

A napot lezáró szentmiét Giampietro Dal Toso olasz érsek celebrálta.

A kongresszus harmadik napján, szeptember 25-én Ferenc pápával találkoztak a közösség tagjai egy zártkörű audiencián, a vatikáni VI. Pál termében. A pápa nagy örömmel üdvözölte a közel 1500 fős tagságot. „A szentmisét, a szentségimádást, a gyóntatást helyezitek a középpontba. Nagyra értékelitek az igehirdetést, a zenét, az egyéni és közösségi szemlélődő imát. Ez valóban a katolikus és kimeríthetetlen gazdagság, amely az Egyházban megvan, és amelyből mindig merítenünk kell” – fogalmazott a találkozón Ferenc pápa, értékelve a közösség missziójának célját, a fiatalok és a szegények iránti elkötelezett támogatást és az evangelizációt.

Az audiencián jelen volt Kevin Joseph Farrell bíboros, a Világiak, Család és Élet Dikasztériumának prefektusa, valamint Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai Sao Paulo érseke is. (A találkozóról ITT olvashatnak bővebben.  )   

A negyedik napon a kongresszus témája „A fiatalok barátja” volt, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában. Az előadó a közösség alapítója, Moyses Azevedo volt, aki kiemelte: a Shalom közösség hivatásának középpontjában a fiatalok állnak, de nemcsak a fiatalabb generáció komplementaritásáról beszélt, hanem az idősekéről is, életkorokon és a szakmai pályákon átívelően.

A nap körmenettel folytatódott, amelyhez a Shalom közösség által készített keresztet használták. Végül a közösség saját zenekara, a Missionário Shalom adott koncertet a bazilika kertjében.

Az utolsó napot Assisiben töltötték a résztvevők. Délben szentmisével kezdődött Marc Ouellet kanadai bíborossal, az Assisi Szent Ferenc-bazilikában. Majd Moyses Azevedo evangelizációja következett. Az ima és a kegyelem elsőbbségére szólva így fogalmazott: „Előre visz bennünket az az alapvető élmény Jézus Krisztus személyével kapcsolatban, amelyet egykor mindannyian átéltünk: hogy megérintett a kegyelem, meglátogatott Isten. Ez megváltoztatta a történetemet, és megváltoztatja életünket. A pápa is arra emlékeztetett, hogy a hivatásunk nem egy projektben született, hanem Isten cselekedete és kegyelme. Hivatásunk létezik, és Isten kegyelméből marad fenn.

Soha ne felejtsük el a kegyelem elsőbbségét, Isten elsőbbségét és az ima elsőbbségét.” 

Az irgalmasság és együttérzés fontosságát is kiemelte mások fájdalmai iránt: „A barátságban adunk és kapunk. Hányan szorulunk Isten kegyelmére? Szeretnünk kell a szenvedőket és eggyé kell válnunk velük, mert Krisztus is ezt tette.

A Katolikus Shalom Közösség és a szegények, ajándékaikat egymásnak adva, együtt sétálhatnak a Királyság felé. Hagyjuk, hogy Isten kegyelme elérje azt, hogy olyanok legyünk, amilyennek Ő akar bennünket. Kalkuttai Teréz anya, akire a pápa is emlékeztetett, felismerte Krisztust az utcán elhagyottak arcán. A Lélek arra késztessen bennünket, hogy a szegények barátai legyünk.”

Az alapító végül a szentségimádás során újra misszióba szólította közössége tagjait.

*

Katolikus Shalom Közösség pápai joggal elismert nemzetközi katolikus közösség, amelyre már három pápa is áldását adta, elsőként Szent II. János Pál.

A közösség 1982-ben, Brazíliában alakult meg, alapítói Moysés Azavedo és Emmir Nogueira, akik nyitottak egy kávézót a fiatalok evangelizálása céljából Fortalézában, a Béke Királynője-plébánia területén. A kávézó a Shalom nevet kapta, amit héberül békét jelent. Később Brazília több pontján is kialakultak ilyen közösségek, majd ezt követően, pár év után már Uruguayban, Argentínában, Olaszországban, Franciaországban, Angliában, Portugáliában, Spanyolországban, Algériában, az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Madagaszkáron… Ma már a közösség tagjai a világ több mint 24 országában evangelizálnak.

Magyarországon 2009 óta vannak jelen. 2007-ben Erdő Péter bíboros, prímás hívta meg őket Budapestre, miután találkozott a közösség alapítójával, Moysés Azevedoval Brazíliában, hogy itt is nyissanak egy kávézót és járják be az országot.

Szöveg és fotó: Pallag Gábor

Forrás: Comunidade Católica Shalom; Shalom Katolikus Közösség Budapest

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria