Szerette Krisztust, és engedte, hogy általa cselekedjen – Pauline Jaricot a boldogok sorában

Kitekintő – 2022. május 24., kedd | 20:25

Pauline-Marie Jaricot-t (1799–1862), lyoni polgárt, a Pápai Missziós Művek egyik szervezetének, a Hitterjesztés Művének alapítóját május 22-én avatták boldoggá a lyoni Eurexpo konferencia-központban ünnepi szentmise keretében, melyet Luis Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa mutatott be. Az eseményen több mint tizenkétezer hívő vett részt.

A boldoggáavatási szertartáson Luis Antonio Tagle bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa – aki az öt kontinensről érkezett ötszáz pappal együtt mutatta be a szentmisét – úgy fogalmazott: „Pauline Jaricot egy olyan nő volt, aki szerette Jézus Krisztust, s hagyta, hogy Ő, Isten Igéje benne és általa éljen, cselekedjen és szeressen.

A Jézus iránti szeretet erejének élő tanúságát látjuk benne, mely szeretet a Krisztussal való azonosulássá válik.”

Tagle bíboros Olivier de Germay lyoni érsekkel együtt fogadta a Pápai Missziós Művek százhúsz országos igazgatóját, akik azért érkeztek, hogy a Pápai Missziós Művek Lyonban tartott éves általános gyűlésével egy időben kifejezzék tiszteletüket az alapító előtt. Pauline Jaricot az evangelizációnak szentelt élete során pontosan kétszáz évvel ezelőtt megalapított egy művet, mely – az „egy ima és egy érme a missziók javára” mottóját hűen követve – sorsdöntővé vált az ázsiai, afrikai, latin-amerikai és óceániai részegyházak növekedésében és fejlődésében.

Pauline Jaricot rendkívüli spirituális és missziós intuícióira rámutatva Tagle bíboros úgy fogalmazott: „A Szentlélek új utakat nyit meg, hogy Jézus szava és szeretete több emberhez eljuthasson.

Pauline Jaricot engedelmeskedett a Szentléleknek, aki új ötletekkel és kezdeményezésekkel ösztönözte őt az evangélium terjesztésére és a szegények szolgálatára.

Ebben követte a lyoni egyház spirituális, missziós és társadalmi hagyományát.”

A helyi katolikus közösség lelkesedéssel és meghatottsággal fogadta Pauline Jaricot boldoggá avatását.

Egy nő, aki egyszerre szemlélődő és cselekvő,

aki élete végére gazdagból szegény lett, megalázott; mindenki elfeledte, és nyomorgott” – mondta Olivier de Germay lyoni érsek.

Május 22-én délben a Szent Péter téren a Regina caeli elimádkozása után a következő szavakkal fordult a jelenlévőkhöz: „Ma délután Lyonban boldoggá avatják Pauline-Marie Jaricot-t, a missziók támogatására létrehozott Hitterjesztés Műve alapítóját. Ez a 19. század első felében élt világi hívő bátor asszony volt, aki figyelt a változó időkre, az Egyház küldetésének egyetemes látásmódjával rendelkezett.

Példája ébressze fel mindenkiben a vágyat, hogy – imádsággal és szeretettel – részt vegyen az evangélium terjesztésében a világban!

Tapsoljuk meg az új boldogot!”

„Pauline – jegyezte meg Tagle bíboros – elfogadta mindene elvesztését, hogy megnyerje Krisztust (Fil 3,8), végül nyomorba sodródott, miután életét a közelében és a távolban élő rászoruló és kizsákmányolt emberek szolgálatának szentelte.

Pauline a kereszt tövében sem vesztette el szíve békéjét, sem reményét Istenben:

Jézust szolgálni az éhezőben, a szomjúhozóban, az idegenben, a mezítelenben, a betegben, a bebörtönzöttben: ez visz el az örök boldogsághoz. Ez Jézus békéje.

Krisztus békéje adott Pauline Jaricot-nak derűt, türelmet és bátorságot, hogy szembe tudjon nézni a fizikai nehézségekkel, rágalmazásokkal és megaláztatásokkal” – fogalmazott a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa.

„Az új boldog – zárta beszédét Luis Antonio Tagle bíboros – Jézus szerelmesévé, az Egyház misszionáriusává, a szegények nővérévé és az egyetemes testvériség eszközévé vált.”

A szertartás során egy fiatal lány, Mayline Tran az oltárhoz vitte Pauline Jaricot szívereklyéjét.

Mayline tíz évvel ezelőtt, hároméves korában egy félrenyelt falat miatt kómába esett. Egy imalánc és egy Pauline Jaricot közbenjárását kérő kilenced után az orvosok a kislány meglepetésszerű felépülésének lehettek tanúi.

Az egyházmegyei kivizsgálást és a Szentek Ügyeinek Kongregációja vizsgálatát követően Ferenc pápa 2020-ban elismerte az Isten Szolgája Pauline-Marie Jaricot közbenjárására történt csodát, megnyitva ezzel a boldoggá avatása felé vezető utat.

Egész Lyon ünnepelt és tisztelgett az új boldog előtt, akit a látogatók és a zarándokok jobban is megismerhetnek a fourvière-i bazilikában szervezett, Pauline életét és az általa elindított lelkiségi mozgalmat bemutató kiállításnak köszönhetően.

Külön említésre méltóak a Hitterjesztés Műve évkönyveinek történelmi példányai, melyeket Pauline Jaricot azzal a céllal adott közre, hogy a missziós hírek eljussanak minden keresztény emberhez, megérintse őket, ezáltal megnyissa szívüket, elméjüket és kezüket mindazok konkrét megsegítésére, akik az evangéliumot hirdetik szerte a világon.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: Diocèse de Lyon Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria