„Ukrán nemzet, légy önmagad!” – Joszif Szlipij ukrán görögkatolikus bíboros gondolatai

Kitekintő – 2022. szeptember 15., csütörtök | 9:45

1984. szeptember 7-én, 92 éves korában hunyt el Joszif Szlipij, aki a szovjet üldözés legnehezebb időszakában volt az ukrán görögkatolikusok lelkivezetője. Halálának évfordulója alkalmából felidézzük, mit mondott, mit tanított, mire törekedett.

1. Az Isten szeretet, és azt akarja, hogy szeretettel győzzük le a rosszat és a gyűlöletet. Mert a szeretet épít, a gyűlölet pedig tönkreteszi az ember lelkét, megmérgezi az ember szívét. Jézus ezt mondta: „Ezt parancsolom nektek: szeressétek egymást! Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok, hogy engem előbb gyűlölt.” (Jn 15,17–18)

2. Talán könnyű lenne szeretnünk Ukrajnát, ha gazdag, független és hatalmas lenne, de hogy azzá váljon, nekünk ma kell és érdemes szeretni Ukrajnát.

Joszif Ivanovics Szlipij Galíciában, a Tarnopol közelében fekvő Zazdrisztyban született 1892. február 17-én. Innsbruckban tanult, 1917-ben szentelték pappá, 1918-ban teológiai doktorátust szerzett. 1922-ben dogmatikát tanított a lembergi szemináriumban. 1923-ban habilitált Innsbruckban. Az ukrán Teológiai Társaság alapítója és a Bohoslovia című lap egyik alapítója és főszerkesztője volt. 1928-ban teológiai akadémiává szervezte át a lembergi görögkatolikus szemináriumot. 1939-ben lembergi segédpüspökké szentelték titokban, utódlási joggal.

1945-ben az ukrán katolikus püspökökkel együtt letartóztatták, majd egy évvel később egy titkos katonai törvényszék nyolc év börtönbüntetésre ítélte. 1953 és 1958 között Szibériába száműzték, 1959-ben másodszor is letartóztatták, és ezúttal hét év munkatáborra ítélték.

1960-ban in petto bíborossá nevezték ki. XXIII. János pápa közbenjárására 1963-ban kiszabadult, prímás lett és az ukrán püspöki kar elnöke. Rómába költözött, részt vett a II. Vatikáni Zsinaton. 1965-ben bíborossá kreálták. Megújította az ukrán baziliták rendjét és megalapította a Szent Kelemen Katolikus Egyetemet.

1984-ben hunyt el Rómában. 1991-ben hivatalosan is rehabilitálták, 1992-ben a lembergi Szent György-székesegyházban temették újra.

3. Általános nemzeti hibánk a széthúzás és a megosztottság, a veszekedés és a viszály. Szívesen követünk el hibát és engedelmeskedünk az idegennek, hogy versenyezhessünk egymással és árthassunk honi ügyünknek. Adja Isten, hogy mindnyájan, a legkisebbtől a legnagyobbig észhez térjünk, és gondoljunk Ukrajna és egyháza eljövendő javára, hogy feladjuk ambícióinkat, önző vágyainkat és érdekeinket, és helyébe Istent és Ukrajnát mint életünk, gondolataink és tetteink vezéreszményét állítsuk.

4. Népem, légy már végre önmagad! Szabadulj meg a veszekedések és viták régi betegségétől, idegen [érdekek] kiszolgálásától. Rázd le magadról régi hiányosságaidat, állj ki az igazad mellett Ukrajnában, emeld fel a fejedet, egyenesítsd ki a válladat. Mutasd meg erődet, és mutasd ki háládat, mert ha tiszteled múltadat, gyarapodni fog hatalmad és dicsőséged! A belső félreértések és a viszály szelleme az egyik legfőbb oka bukásunknak. Ezért mindenáron meg kell őriznünk az egységet. A vezérgondolat az egység mindenáron történő megőrzése.

Joszif Szlipij az első ukrajnai püspök, akit felvettek a Katolikus Egyház Szent Bíborosi Kollégiumába. 1969-ben az Ukrán Görögkatolikus Egyház [emigrációban lévő] szinódusa jóváhagyta a patriarkátusi berendezkedést, és 1975-ben Joszif püspököt „pátriárka” címmel koronázta.

5. Mind az egyénnek, mind a nemzetnek természetes joga van a védelemhez. E jogot sajnos mindaddig alkalmazni fogják, amíg az emberiség fel nem ismeri azt a nagy igazságot, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és hogy „nincs itt a földön maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük” (vö. Zsid 13,14).

6. Ne feledd, hogy Isten és a felebarát szeretete a legerősebb eszköz arra, hogy a fiatal nemzedéket Istenhez és az ő Egyházához kapcsoljuk. A fiatal nemzedék, amelyet az ateista rendszer hazugságra és gyűlöletre próbál nevelni, Krisztus Istent és Isten igazságát Krisztus Egyházában találja meg, a te felebarát iránti szereteted példájában és melegében.

7. Ahová az ifjúság tart, ott a jövő. A fiatal lélek egy csatatér, ahol eldől a kérdés, hogy a társadalom keresztény vagy istentagadó lesz. Már fiatalon eldől, hogy milyen lesz az ember útja, s ez attól függ, hogy a jó vagy a rossz csírái győznek-e benne. Igaz, hogy egy szép, jó és becsületes ifjúkor még tud rossz irányba fordulni, de a rossz ifjúkor nem terem jó gyümölcsöt.

8. Hazánkban a legnépesebb egyház az ortodox és a katolikus, és elfogulatlanul mondhatom, hogy nincs közöttünk jelentős dogmatikai különbség, amint azt a teológiai tanulmányok bizonyítják és a történelem is tanúsítja. Az igazat megvallva a szakadást és a megosztottságot csak kívülről és azok támogatják, akik tudják, hogy ezzel gyengítik az ukrán népet és az egyházat. (...) Az embernek ebben a helyzetben vigyáznia kell magára, és szem előtt kell tartania Egyháza és a saját javát, nehogy vetélővé váljék idegenek, ellenséges [erők] kezében, hogy azzal gombolyítsanak, és fonalat fonjanak a ruhájukra.

Joszif Szlipij 1984. szeptember 7-én halt meg Rómában. 1992-ben (születésének századik évfordulóján) hamvait a római Szent Szófia-székesegyházból a lembergi Szent György-székesegyház kriptájába vitték át.

9. Egész életemben Krisztus foglya voltam, és így hagyom el ezt a világot! Ma köszönetet mondok a Mindenhatónak azért, mert vertek a börtönökben, és ütöttek, amikor szabad voltam! Köszönöm neki, hogy a rabok vertek, és nem dicsőítettek! Mindnyájuknak megbocsátok, mert ők is csak eszközök a Magasságbeli kezében, aki meghívott és kegyelmét rám árasztotta, hogy fogságban és szabadságban is fogoly legyek Krisztusért.

10. Mindig emlékeznünk kell, még a legnagyobb üldöztetések és szenvedések közepette is, a legfőbb parancsolatra, amelyet isteni Üdvözítőnk hagyott követőire, nevezetesen az Isten és a felebarát szeretetének parancsára, anélkül, hogy kizárnánk azokat, akik üldöznek bennünket.

Fordította: Hidász Ferenc OFM

Forrás: CREDO

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria