Boldoggá avatják az El Salvador-i polgárháború vértanú ferencesét, Cosma Spessottót

Kitekintő – 2020. június 19., péntek | 17:22

A vértanúhalálról kegyelemként ír lelki végrendeletében az olasz ferences misszionárius, Cosma Spessotto OFM, akit negyven éve, 1980. június 14-én gyilkoltak meg a közép-amerikai El Salvadorban. A szerzetes boldoggá avatását május végén hagyta jóvá Ferenc pápa.

„Kérem az Urat, hogy mikor eljön az ideje, adjon erőt megvédenem Krisztus és az Egyház becsületét. A vértanúhalál számomra kegyelem lenne, amelyet nem érdemlek meg. Ha Krisztus kiontott vérével lemoshatnám eddigi életem minden bűnét, gyarlóságát és gyengeségét, az az Úr ajándéka volna. Előre megbocsátok, és kérem az Úrtól halálom okozóinak megtérését” – így szól az olasz ferences misszionárius, Cosma Spessotto OFM lelki végrendelete, akit 1980. június 14-én gyilkoltak meg az El Salvador-i San Juan Nonualcóban. A hit elleni gyűlölet miatt elszenvedett vértanúságát a Szentek Ügyeinek Kongregációja által május 26-án közzétett dekrétumban ismerték el, melyet Ferenc pápa is jóváhagyott.

1923. január 28-án született az olaszországi Mansuéban. 1935-ben belépett a ferences rendbe. Filozófiai és teológiai tanulmányait a második világháború idején végezte. 1948. június 27-én szentelték pappá. Ekkor már megérett benne a vágy, hogy Kínába vagy Afrikába menjen misszionáriusként, ám a Közép-Amerikából érkezett hívások végül El Salvadorba vezették, ahova 1950. április 4-én érkezett meg két rendtársával együtt. A La Paz megyei San Juan Nonualco plébániáját bízták rá, melyet egészen haláláig vezetett. Híveinek megbecsülése és szeretete vette körül.

A salvadori polgárháború éveiben sosem mulasztotta el, hogy felszólaljon az igazságtalanságok és kegyetlenkedések ellen. Segítette a betegeket és a nélkülözőket. Kihúzta az árokból a holttesteket, és eltemette őket, megkülönböztetés nélkül, tisztességgel. Tetteiért többször is életveszélyesen megfenyegették. 1980. június 14-én éppen a szentmise bemutatása előtt imádkozott, amikor ismeretlenek lőfegyverrel tüzet nyitottak rá, és megölték templomának főoltára előtt.

„Vértanúságának elismerése megindította a katolikus közösséget: nagy örömüket fejezték ki a bejelentés hallatán – nyilatkozta a Fides hírügynökségnek Zacatecoluca egyházmegye püspöke, Elías Samuel Bolaños. – Annak ellenére, hogy sokan nem ismerték Cosma Spessotto atyát, a hír mindenkit örömmel töltött el. Ráadásul márciusban megtudtuk, hogy Rutilio Grande atyát is vértanúnak nyilvánították. Az El Salvador-i katolikus egyház számára a vértanúság értéke a keresztény élet része.”

A főpásztor elmondta: a püspöki konferencia januári ülésén fölmerült annak lehetősége, hogy amennyiben elismerik mindkettejük vértanúságát, egyetlen ünnepséget szerveznek a boldoggá avatásukra, s ennek vezetésére a pápát kérnék fel. „Februárban tették közzé Rutilio atya dekrétumát, májusban Cosma Spessottóét – mondta Bolaños püspök a Fides hírügynökségnek –, így hát biztosak vagyunk a boldoggá avatásuk felől is. A nuncius révén elküldtük levelünket a pápának, de eddig még nem kaptunk választ. Az El Salvador-i püspöki konferencia következő ülésén meglátjuk, mik a lehetőségeink. Mindenekelőtt találkoznunk kell a két egyházmegye képviselőivel, hogy megvitassuk az ünnepi szertartás szervezésének részleteit.”

Cosma atyát negyven évvel ezelőtt gyilkolták meg, de Elías Bolaños elmondása szerint emléke ma is él a közösség szívében: „A plébánián, ahol megölték, híven őrzik emlékét. A ferences közösség tavaly minden hónap 14-én plébániai gyűlést szervezett, hogy megismertessék őt az emberekkel, és terjesszék életének tanúságtételét. Cosma Spessotto atya végtelenül alázatos és gondoskodó volt, teljes egészében lelkipásztori szolgálatának szentelte magát híveiért, akiket mindig meglátogatott. Így emlékeznek rá: önzetlen, nemeslelkű, övéire odafigyelő pap, aki megvédte azokat, akiket hamisan baloldalisággal vádoltak. Cosma atya rendkívül spirituális ember is volt, az ima embere, telve az Oltáriszentség szeretetével. Így él az emlékeinkben.”

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides hírügynökség

Fotó: L’Azione

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria