35. alkalommal rendeztek imavirrasztást Częstochowában a lengyel diaszpórákért

Kitekintő – 2020. október 21., szerda | 9:00

„Az evangélium és az Eucharisztia formált bennünket” mottóval rendezték meg október 16-án éjjel a hagyományos imavirrasztást a Jasna Góra-i kegyhelyen a határokon túl élő lengyelekért és papjaikért.

Idén virtuális formában tartották meg a hagyományos imavirrasztást a koronavírus-járvány miatt. A televízió és a rádió élő közvetítésén, illetve az interneten keresztül is bekapcsolódhattak a hívek.

Az imavirrasztás témáját Szent II. János Pál pápának a chilei lengyel közösséghez intézett, 1987. április 3-án elhangzott beszédéből vették: „A hazájukban és annak határain kívül élő lengyelek nagy közösségét a több mint ezer év során az evangélium és az Eucharisztia formálta. Az országon kívül élő lengyelek mélyen átélik mindazt, amit a hazájuk megél: az aggodalmakat, a szomorúságot, a sikertelenséget, a reményeket és örömöket. Ugyanígy, az egész lengyel egyház igyekszik megérteni a lengyel emigráció problémáit és lelki segítséget biztosítani számukra.”

Szent II. János Pál szavai is elhangzottak az imavirrasztáson, valamint felolvasták Wiesław Lechowicz püspök, a lengyel emigráció pasztorációs ellátásáért felelős püspökkari delegátus üzenetét: „Az imának köszönhetően barátságot köthetünk egymással, még mélyebbeket is, mintha fizikailag találkoznánk. Ez azért lehetséges, mert Isten az imán keresztül egyesít minket. (...) Remélem, hogy ez az Isten és egymás közelségét megtapasztaló élmény segíti a lengyel emigránsokat és papjaikat, hogy mindig kövessék azt az utat, amely elvezet a találkozáshoz Jézussal az evangéliumban és az Eucharisztiában.”

Az imavirrasztás elején rövid elmélkedés hangzott el, majd elimádkozták a rózsafüzért és végül szentmisét ünnepeltek.

* * *

A lengyel külügyminisztérium adatai szerint jelenleg közel 20 millió lengyel él külföldön. Sokan vannak, akik a határok áthelyezése következtében kerültek Lengyelországon kívülre; mások a nyugati országokban hoztak létre közösségeket. A legnagyobb számú lengyel diaszpóra az Egyesült Államokban van. A 2012-es adatok szerint több mint 9,6 millió lengyel származású ember él az USA-ban. 2002-ban a lengyel parlament május 2-át a külföldön élő lengyelek napjává nyilvánította.

Marian Waligóra, a Jasna Góra-i kegyhely perjele egy korábbi interjúban többek között rámutatott: „Lengyelország történetét végigkíséri Mária jelenléte és csodás közbenjárása. Jasna Góra, vagyis a Fényes-hegy egyedülálló hely, ahol a zarándokok Mária jelenlétének ajándékán keresztül eljutnak Jézushoz. Mária elgondolkodó tekintete ösztönösen vonzza figyelmünket. A Jasna Góra-i Szűz tisztelete kapcsolódik ahhoz a történelmi tényhez, hogy II. János Kázmér király 1656-ban a lembergi székesegyházban ünnepélyesen Mária oltalmába ajánlotta a lengyel nemzetet. E tisztelet tehát nem pusztán személyes érzelmeket érint, hanem az egész országra, az egész lengyel hazára vonatkozik.”

A częstochowai Fekete Madonna a pálosok patrónája is, az egyetlen magyar alapítású férfi-szerzetesrendé, amelyet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapított 1250-ben, a Patacs-hegyi és a pilisi remeték egyesítésekor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria