A bangladesi főváros új érseke a családot, az evangélium „villamos erőművét” helyezi előtérbe

Kitekintő – 2020. november 27., péntek | 14:03

A dakkai főegyházmegye pasztorációs prioritása a család lesz mint az evangelizáció alanya és minden lelkiségi figyelem célja, hisz az apostoli hivatás a családból jut el a társadalomba – mondta a Fides hírügynökségnek Bejoy Nicephorus D’Cruze OMI, aki november 27-én, ünnepi liturgia keretében foglalja el a püspöki széket a bangladesi fővárosban.

A főpásztor érseki beiktatása alkalmából felvázolta a hírügynökségnek: „Pasztorációs tervünkben a család kerül a középpontba. Minden keresztény család olyan, mint egy villamos erőmű: bennük pattan ki az evangélium szikrája, a gyerekek onnan tanulnak. Egy nap majd azok lesznek az Egyház és a társadalom vezetői, akik keresztény hittel teli környezetben nőttek fel. Elegendő figyelmet kell szentelnünk a keresztény családnak, hogy Krisztus tanújává, az Egyház missziójának főszereplőjévé válhasson.”

A világi hívek bekapcsolódása az Egyházba a családdal kezdődik.  Bejoy Nicephorus D’Cruze szerint a laikusok könnyebben eljutnak másokhoz, mint a szerzetesek, mivel a szerzetesek külön közösségben élnek és munkálkodnak, ám a laikusok a világi struktúrákban. „Nekik tehát rengeteg lehetőségük van, hogy tanúságot tegyenek Krisztusról. Arra hívattak, hogy Krisztus evangéliumát hirdessék és tanúsítsák mindennapi életük során azoknak az embereknek, akikkel találkoznak. Mindannyian misszionáriusok vagyunk. Minden megkeresztelt ember felelőssége, hogy Krisztus szeretetének üzenetét hirdesse.” D’Cruze érsek elmondta, hogy megismerte a dakkai főegyházmegyében 2018-ban jóváhagyott tízéves pasztorációs tervet, s hogy „az egész katolikus közösség, a papok, a szerzetesek és a világiak is dolgozni fognak a terv megvalósításán”.

A dakkai érseki székben szolgáló elődjével kapcsolatban úgy nyilatkozott: „Patrick D’Rozario bíboros kapcsolatát a laikusokkal megbecsülés és testvériesség jellemezte, mélyen bevonta őket a pasztorációs tevékenységekbe. Követni fogom a példáját, megőrzöm ezt a lelkületet, az egyházmegye tevékenységeibe és apostoli hivatásába bevonva és felelősséggel felruházva a világiakat.”

A bangladesi püspöki testületben Bejoy érsek a keresztények egységéért és a vallásközi párbeszédért felelős bizottság elnöke. Ez az ökumenikus lelkület, mint mondta, pásztori munkájának szerves része lesz: „Dakkában jól működnek az ökumenikus kapcsolatok és a vallásközi párbeszéd; igyekszünk, hogy még szélesebb körbe, plébániai szintre is eljussanak. Katolikusként felelősségünknek érezzük, hogy előmozdítsuk az egységet más keresztény felekezetekkel és jó kapcsolatokat teremtsünk a muszlim közösségekkel.”

A másik kérdéskör, amire a főpásztor figyelmet szeretne szentelni, a belső migráció. Dakka városába az ország minden részéről érkeznek emberek, tanulás vagy munka miatt, illetve az urbanizáció okán is. „Ebben a megapoliszban a belső migránsoknak anyagi és lelki gondoskodásra van szükségük. Gyakran szegények és kiszolgáltatottak, egzisztenciális periférián élnek. Gondoskodni fogunk róluk” – mondta. Egy másik, gyakran elfeledett pasztorációs szolgálatra is figyelmet kíván fordítani: a rabok lelki kísérésére.

Elmondta: „Az én feladatom, hogy elkísérjem és vezessem Isten népének szentségi útját Dakkában. A szentségre hívó szó egyetemes. Ma a fékevesztett élet miatt sokan nem tudnak részt venni a szentmisén. A fundamentumok pedig a hitélet és az Istennel való kapcsolat.”

Bejoy Nicephorus D’Cruze OMI püspököt Ferenc pápa szeptember 30-án nevezte ki Dakka új érsekévé. 1956-ban született Tuitalban, Dakka Nawabgonj nevű városrészben. Belépett a Szeplőtelen Szűz Oblátusai (OMI) rendjébe, majd 1987-ben pappá szentelték. A rend bangladesi elöljárója és a dakkai nagyszeminárium professzora volt. 2005-ben nevezték ki a khulnai egyházmegye püspökévé, majd 2011-ben Szilhet püspöke lett.

A helyi egyház adatai szerint a dakkai főegyházmegyében – melynek területén 24 millió, túlnyomó többségében muszlim ember lakik – 75 ezer katolikus él, 19 plébániához és 13 missziós állomáshoz kötődve. 117 egyházmegyei és szerzetes pap, 341 különböző rendhez tartozó szerzetesnővér és 115 laikus misszionárius és hitoktató szolgálja őket. A szociális létesítmények közül hét klinika és orvosi rendelő, hét idősek vagy fogyatékkal élők számára fenntartott otthon, tíz kollégium, illetve három árvaház működik egyházi fenntartásban az ázsiai országban.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: UCA News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria