A katekéta szegődjön a hívek mellé, mint Jézus az emmauszi tanítványokhoz – CCEE-konferencia Rómában

Kitekintő – 2019. március 21., csütörtök | 19:18

Az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) szervezésében tanácskozást tartanak a hitoktatásról a napokban Rómában. Magyarországot Udvardy György pécsi megyéspüspök, az Országos Hitoktatási Bizottság elnöke képviseli.

Az európai hitoktatásért felelős püspökök, illetve világi munkatársak vesznek részt a konferencián, amely március 22-én ér véget Rómában. Az ifjúsággal foglalkozó szinódust követően azokat a témákat mélyítik el, amelyek a katekézisben hangsúlyosan meg kell hogy jelenjenek. Beszámolnak egymásnak a szinódus hatásairól, melyeket az egyes országok hívőközösségeiben tapasztaltak.

Nagyon sok ifjúsági téma a katekézisnek is feladata, így például a szinódus záródokumentumának vezérfonala, az emmauszi tanítványok története is konkrét feladatokat jelöl meg a katekézis tartalmára, módszerére, a katekéta személyéhez kapcsolódó kívánalmakra vonatkozóan – mondta el a Vatikáni Rádió magyar adásában Udvardy György püspök.

A gondolatok, a tanítás vagy a szinódusok, kongresszusok kapcsán kiemelt hangsúlyok az Egyház közös kincsei. Hogy az egyes helyi egyházakban hogyan lehet ezt a kincset felhasználni, hogyan lehet ebből táplálékot adni a hívőközösségnek, ez többek között a hitoktatás feladata. Nagy hangsúllyal jelenik meg a kísérés gondolata. A katekézis feladata közösségre jutni azokkal, akikkel az evangélium üzenetével rendszeresen megjelenünk. A közösség nem pusztán környezete, se nem módszere a katekézisnek. Az a belső értelmezési pont, amely által Krisztusra figyelve a másik személyét,  a közösségi kapcsolatokat megismerjük, gazdagítani tudjuk. Korábban is kívánalom volt, de a legutóbbi szinóduson megerősítést kapott a kísérés gondolata: a katekéta szegődjön a hívek mellé. Egyfelől közösségre lépve azzal, akinek az evangéliumot hirdeti, ugyanakkor melléje szegődve. Ez azt jelenti, hogy felelős a történésekért, a kérdésekért, azért, hogy a fiatal hogyan értelmezi az életében előforduló különböző helyzeteket.

Az emmauszi tanítványok történetében Krisztus végighallgatja a kétségbeesett tanítványokat, akik elmondják, szerintük mi történt ővele. Ez az evangéliumi minta tágítja a lehetőségeket, de egyben a felelősséget is a katekéta-lelkipásztor számára. Olyan kérdések, állítások is elhangoznak a fiatalok részéről, amelyek provokatívnak tűnnek, vagy nem feltétlenül értenek velük egyet. Viszont válaszolni kell nekik, és értelmezési pontként felmutatni azt a Krisztust, aki mellénk szegődik életünk útján. Nem félve a félreértelmezéstől, elvezetve a fiatalokat addig, hogy lángoljon a szívük, hogy a kenyértörésben felismerjék Őt. Végül pedig bátor bizalommal fognak visszafordulni a reménytelenség helyére, Jeruzsálem felé, és lesznek a feltámadás hírnökei. Az evangélium e belső dinamikáját nem lehet kívülről szemlélni, irányítani. Úgy irányítható valamelyest a folyamat, ha részeseivé válunk ennek a közösségnek – mutatott rá a pécsi püspök.

Ez a kölcsönös folyamat visszahat a lelkipásztorra, a katekétára, és gazdagítja a különböző korosztályokat, formálja gondolkodásukat. Ferenc pápa a szinóduson idézett egy régi bölcset: „Ha nincs házadban öreg, vegyél magadnak egyet!” Szükség van az idős ember tapasztalatára, jelenlétére. De ez igaz fordítva, a fiatalokra is.

Udvardy György a Pécsi Egyházmegye nagyböjti, húsvétra felkészítő kezdeményezéseiről is beszélt. Szeretné megerősíteni a hagyományos tapasztalatokat, a keresztútjárást, a bűnbánati liturgiákat, a paptestvérek összehívását azért, hogy a közösségek ünnepelhessék a bűnbocsánat szentségét. Hiszen csak a megszabadult lélek válhat késszé az örömre. Ezeket a lelki programokat az egyházmegye különböző pontjain szervezik a plébánosok, katekéták segítségével az iskolákban is. A nagyböjti lelkigyakorlatokat is megtartják a plébániákon.

A nagyböjti időben még nagyobb hangsúlyt kap az egyházmegye idei jelmondata: „A remény pedig nem csal meg”. Mindent nekünk adott az Isten, ezért a gyengeségeinket, bűneinket sem önmagában nézzük – az tragikus lenne –, hanem abban a reményben, hogy van örök élet, van krisztusi élet, van megújulás – fogalmazott Udvardy György püspök.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria