A kubai püspökök üzenete a családjogi népszavazás előtt

Kitekintő – 2022. szeptember 15., csütörtök | 15:18

Szeptember 25-én, vasárnap az új családjogi törvényről tartanak népszavazást Kubában, hosszú előkészítő munka után. A kubai parlament egyhangúlag jóváhagyta a törvényt, amelyet széles körű konzultáció előzött meg, és kitűzte a nemzeti konzultáció dátumát. Ha az igen szavazatok lesznek többségben, másnap életbe lép az új törvény, ha a nemek győznek, a jelenlegi, 1975-ös törvény marad érvényben.

Ennek kapcsán a kubai katolikus püspökök ismét összegezték a Katolikus Egyház kritériumait és irányelveit, melyeket már más alkalmakkor is kifejtettek. Különösen is hangsúlyozták, hogy az Egyház határozottan elítéli a családon belüli erőszakot; hogy fel kell ismerni és védelmezni a nagyszülők jogait; gondoskodni kell az idősekről, fogyatékkal élőkről és a sérülékeny személyekről. Hasonlóképp kiemelték a gyermekek jogait, a nehéz körülmények között élők, illetve a gyermeket várók támogatását.

A püspökök ezt követően az új törvény azon vonásait említik meg, amelyek nem állnak összhangban a kubai nép elveivel, értékeivel és vallási nézeteivel. „A genderideológia kritériumainak bevezetése a törvénykezésünkbe nem tesz jót a kubai családoknak” – írják üzenetükben.

Elutasítják annak a lehetőségét is, hogy kiskorúak hozhassanak döntést, szüleik beleegyezése nélkül, visszafordíthatatlan klinikai és sebészeti beavatkozásokról, amelyek olyan egzisztenciális és identitásbeli kérdéseket érintenek, amelyekhez még nem elég érettek.

További kritikus pontok a főpásztorok szerint az azonos nemű szülők lehetősége az örökbefogadásra, az asszisztált emberi reprodukciós technikák az azonos nemű szülők számára, illetve a férj halála utáni in vitro megtermékenyítés. A „szolidaritásból vállalt terhességet” sem tartják etikusnak, amely esetben a nő, aki kilenc hónapig hordta a méhében a gyermeket, annak megszületésekor átadja másoknak az újszülöttet.

„Az egy férfi és egy nő közötti házasságot, amely a család természetes alapja, nem lehet helyettesíteni vagy eltorzítani, hogy utat engedjen más, törvényileg konstruált formáknak”, ismétlik el a püspökök, utalva a Teremtő eredeti tervére a Teremtés könyvében leírtak szerint, „ez a feltárt igazság tartja fenn minden keresztény hitét”.

„Csalódottak vagyunk, amiért a fentiek és más javaslataink, melyeket gyakorta megkérdőjelez a társadalom, nem kerülnek szóba az új törvényben, melyet népszavazásra bocsátanak” – írják, azt is hangsúlyozva, hogy míg a javasolt szöveg melletti hivatalos kampány minden kommunikációs lehetőséget megkapott, a jól tájékozott szavazáshoz „az információk pluralitása szükséges, amely lehetővé teszi a választóknak, hogy a saját döntésüket hozzák meg. Az olyan információ, amely csak egy irányba mutat, figyelmen kívül hagyva az ellentétes érveket, befolyásoló tényezőként működik, és az ebből eredő szavazás szükségszerűen és elkerülhetetlenül egy befolyás alatt álló akaratot fog kifejezni”.

A kubai püspökök „valamennyi kubai, hívők és nem hívők lelkiismeretéhez és felelősségérzetéhez” folyamodnak, hogy a szavazáskor gondoljanak arra, mit sugall a lelkiismeretük, a hitük, a meggyőződéseik és az elveik, „ne csak a mai generációkat tartsák szem előtt, hanem a jövendőket is, valamennyi kubai ember lelki és fizikai jóllétét”. Végül a a Cobrei Szűzanya közbenjárását kérik, hogy „a Szentlélek által megvilágosítva a legjobb döntést hozzuk nemzetünk gyermekeinek jelene és jövője számára”.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides

Fotó: Palabranueva.net

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria