A liturgiát érintő új kihívásokra keresik a választ a lengyel püspökök

Kitekintő – 2021. június 18., péntek | 11:27

Az utóbbi években a Lengyel Püspöki Konferencia találkozók sorát tartotta püspökök és papok részvételével, hogy megvitassák a liturgiát érintő új kihívásokat – számolt be a testület istentiszteleti és szentségfegyelmi bizottságának tevékenységéről annak elnöke, Adam Balabuch püspök.

A főpásztor beszámolója szerint a Lengyel Püspöki Konferencia Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Bizottságának legfontosabb feladata volt, hogy elkészítse a Római Misekönyv (Missale Romanum) harmadik kiadásának fordítását. Emellett dolgoztak az új lekcionárium, a szentmise olvasókönyveinek fordításán is, továbbá a liturgia tárgyát illető előírások és irányelvek pontosításán. „Nagyon intenzív időszak volt ez a liturgikus bizottság számára. Évente négy alkalommal gyűltünk össze két-három napra, hogy előkészítsük a megújított liturgikus könyvek kiadását és lefordítsuk a liturgikus szövegeket, különös tekintettel a miseformulákra. A lényeg az, hogy hűen adjuk vissza a latin szövegben szereplő teológiai gondolatokat, ugyanakkor helyesen és érthetően fejezzük ki azt lengyelül – tette hozzá a püspök. – Vannak olyan dokumentumok, amelyeket egyszerűen le kell fordítani és a lengyel viszonyokhoz kell igazítani. Másfelől vannak olyan szempontok és olyan új kihívások, melyekkel szintén szembe kell néznünk, mint például a világjárvány.”

„Mindig fennáll annak a kísértése, hogy saját ötleteinket vezessük be a liturgiába, ám ez összeegyeztethetetlen a kötelező liturgikus normákkal, például saját elgondolású liturgikus bevezetők vagy egyéni megjegyzések beiktatása ott, ahol a liturgikus szövegeket hűen kellene alkalmazni” – mondta az elöljáró.

„Manapság sok hívő érdeklődik a liturgikus kérdések iránt, a misekönyv és az olvasmányok fordítása kapcsán.” Balabuch püspök szerint „az alapvető feladat abban áll, hogy mi magunk legyünk az ünnepelt misztériumok tanúságtevői, melynek során élő hit és igazi vallásosság nyilvánul meg. Lehetetlen mélyebben bekapcsolódni a liturgikus szertartások ünnepébe, ha azok nincsenek egységben Jézussal, akinek a misztériumát ünnepeljük. Ezért a lelkiség, vagyis a Krisztussal való mindennapi közösségünk iránti aggodalmunk egyúttal a hit helyes, mély, élő liturgiájával való törődés is. A szentségek méltó megünneplése vagy a bennük való részvétel a lelkiségünkből, a Krisztussal való belső barátságunkból ered, és így magában Krisztusban gyökerezik, aki Urunk és Megváltónk.”

Adam Balabuch immár tíz éve áll a lengyel püspöki konferencia istentiszteleti és szentségfegyelmi bizottságának élén. Útódja Piotr Greger, a bielsko-żywieci egyházmegye segédpüspöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria