A Máltai Szeretetszolgálat projektje: horvát–magyar együttműködés a leszakadó térségek megsegítésére

Kitekintő – 2021. március 2., kedd | 11:11

„Bright social mind – Ahol a folyók összekötnek” elnevezéssel határon átívelő partnerségi program indult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat leszakadó térségekben végzett tevékenységei és az ezek révén szerzett tapasztalatai alapján. A december 31-ig tartó horvát–magyar együttműködés célja, hogy egységes szakmai platform jöjjön létre a szegregátumokban élők hatékonyabb segítése érdekében.

Hogyan lehet aktívan tenni a legnehezebb sorsúak helyzetének javításáért? Milyen módszerek, háttértudás és eszköztár áll a segítő szakemberek szolgálatában? Miként érhetők el hosszú távú hatások, integrációs eredmények? – ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a hiánypótló horvát–magyar együttműködés keretében.

A programban részt vevő szervezetek és szakemberek összehasonlító adatbázist, közös módszertant, gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési koncepciót dolgoznak ki, mindezek mellett pedig tapasztalatokat cserélnek, workshopokat és továbbképzéseket szerveznek. Eredményeiket publikálják, így közös módszertanuk számos más szervezet számára, nemzetközi területen is alkalmazható lesz.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „A hit védelme és a szegények szolgálata” missziós jelmondata jegyében végzett  tevékenységét  határainkon innen és túl egyaránt elismerés övezi. A szervezet dél-dunántúli központja hosszú ideje végez eredményes munkát a horvát határ menti szegregátumokban: közösséget épít, fejlesztő programokat szervez, és számos más módon is segít az ott élő rászorulóknak. A Horvát Vöröskereszt és a horvátországi Dárda önkormányzata ezért azzal a céllal kereste meg a hazai régióközpontot, hogy a saját átfogó fejlesztési terveikhez módszertani és szakmai és gyakorlati segítséget kérjen.

A közös munkára végül egy európai uniós pályázat teremtett lehetőséget, amelynek kifejezett célja a tapasztalatcsere és tudásátadás elősegítése a magyar és a horvát szegregátumokban végzett szociális munkával kapcsolatban.

A program február 25-i nyitókonferenciáján elhangzott: első lépésként a határ mindkét oldalán átfogó kérdőíves kutatás kezdődik. 

A projektben a horvát partnerek elsődleges célja, hogy jó gyakorlatokat, működő megoldásokat sajátíthassanak el, amelyeket majd hasznosítani tudnak a saját munkájukban

– fogalmazott Csonkáné Utasi Katalin szakmai vezető. Mint mondta, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Regionális Központjának munkatársai számára az együttműködés nem csak a szakmai-módszertani kutatás előnyei miatt lényeges, ugyanis egy hosszú távú, komplex együttműködés lehetőségét is megteremti.

A „Bright Social Minds” projekt résztvevői a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a dárdai Vöröskereszt, Dárda önkormányzata, a Djola Falusi Turizmus Egyesület, valamint az Indus Völgye Egyesület. A program összesen 296,5 ezer eurós támogatásból valósul meg az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014–2020 keretében.

A programról bővebben ITT tájékozódhatnak.

Forrás és illusztráció: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria