A New Age és a mágia veszélyeire figyelmeztetnek a romániai püspökök

Kitekintő – 2017. május 8., hétfő | 12:48

Május 3. és 5. közötti kolozsvári ülésükön a család meghatározásáról szóló kormányrendelet módosítására irányuló felhívásuk mellett a New Age veszélyeire hívják fel a figyelmet a Romániai Katolikus Püspöki Konferencia (CER) tagjai.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát teljes terjedelmében közöljük.

Lehetetlen összeegyeztetni a keresztény életet a mágiával

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia szeretné felhívni a katolikus hívek figyelmét a New Age-es szekták és spiritiszta csoportosulások terjedésének veszélyére. Keresztény hangzású kifejezésekkel (például „krisztusi energia”), a mágia és a spiritizmus gyakorlásával egy énközpontú és kaotikus lelkiség kialakulásához vezetnek, melyben úgynevezett „angyalok” és „guruk” irányításával részesülünk az „egyetemes energiákból”, hogy „megvilágosodásban”, illetve „gyógyulásban” legyen részünk. Ezek a csoportosulások egy tartalom nélküli szinkretizmussal a kereszténység alaptételeit támadják.

Tévedéseik közül az egyik az emberi természet és az isteni kegyelem összemosása, mely tévedés gyökerei a naturalizmus tanításához nyúlnak vissza. A zsidó-keresztény személyes Isten létét tagadva teremtett dolgokat tesznek imádás tárgyává, és mellőznek mindent, ami természetfölötti és isteni.

Kézföltétel, energiák és szellemek megidézése, nem csekély tagsági díj befizetése – mind olyan elemek, amelyek ezt a kaotikus lelkiséget jellemzik.

A gyakori spiritiszta áramlatok közül a reiki különleges figyelmet érdemel, hisz a román társadalomba nagymértékben beszivárgott, és úgy jelenik meg, mint az orvostudomány szerves része, mint egy olyan módszer, amely mindenki számára elérhető a gyógyulás és a boldogságkeresés útján.

Valójában a reiki egy okkult gyakorlat, amely a mágia tanítására épít:

– az „asztrális világ szellemi lényeit” idézik meg (a keresztény hagyomány ezeket a démoni lelkek közé sorolja), hogy ezek segítségével gyógyításokat végezzenek;

– a naturalista miszticizmust vallva, azt tartják, hogy az ember a mindenhol jelen lévő „isteni energia” kiáramlása;

– mint ennek az isteni energiának a kiáramlása az ember mindentudó és mindenható képességgel bír; elég csupán birtokában lenni annak az energiának, és tudatára ébredni az ismételt beavatások által;

Valójában olyan gyakorlattal állunk szemben, amely

a) tagadja a természetfölötti Isten létét;

b) vallja az ember természetes istenségét, következésképpen fölöslegessé teszi a Megváltó szükségességét;

c) hatékonysága teljes egészében az „asztrális világ” gyanús lényeivel kötött kapcsolatra épül, ami okkult beavatási szertartások alkalmával jön létre.

A hívek lelki javát szem előtt tartva felhívjuk a figyelmet arra, hogy lehetetlen a kinyilatkoztatáshoz (Szentírás, szent hagyomány, Tanítóhivatal) hűséges keresztény életet összeegyeztetni a mágiával.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferenciát az ország római és görögkatolikus püspökei alkotják, kifejezve az egyházmegyék szoros kapcsolatát, illetve az egységet Szent Péter utódával, Ferenc pápával.

A püspöki konferencia jelenlegi formájában 1991. március 16-án jött létre a Püspöki Kongregáció és a Keleti Egyházak Kongregációja protokolljainak alapján. Első elnöke Alexandru Todea bíboros volt, akit 1991. március 20-án Rómában választottak elnöknek, a romániai püspököknek az 1989-es változás utáni első ad limina látogatása (a megyéspüspökök szabályos időközönként kötelező látogatása Rómában) alkalmával. A püspöki konferencia általában évente kétszer (májusban és szeptemberben) ülésezik; elnökét, alelnökét hároméves mandátumra választják; a tisztséget váltakozva görög-, illetve római katolikus főpásztor tölti be.

Forrás: Romkat.ro

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria