A Szent Család útja – Ünnep és zarándokút Egyiptomban

Kitekintő – 2021. június 3., csütörtök | 15:34

II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárka azt javasolja, legyen egész Egyiptom nemzeti ünnepe a Szent Család útjának emléknapja. Az egyiptomi hatóságok évek óta támogatják egy zarándokútvonal kialakítását, amely Szűz Mária, Szent József és Jézus útját követi az ország területén.

A Szent Család egyiptomi utazása, ott tartózkodása áldást jelent a nemzetre, Egyiptom népére, és büszkeségre ad okot. Ezért jó lenne, ha ez a nap, amelyen az egyiptomi egyházak megemlékeznek ezekről az evangéliumi eseményekről, nemzeti ünnep lenne minden egyiptomi ember számára – ezt a javaslatot tette közzé nyilvánosan II. Tavadrosz kopt ortodox pátriárka annak kapcsán, hogy a kopt egyház készül Szűz Mária, Szent József és a gyermek Jézus Egyiptomban való tartózkodásának megünneplésére, arra emlékezve, amikor Palesztinából Heródes gonosz terve elől Egyiptom földjére menekültek.

Ezt a különleges javaslatot június 1-jei beszéde során mondta a pátriárka a Szent Család Egyiptomba érkezésének emlékére tartott liturgián, amelyet a kultúráért és a fejlődésért munkálkodó Martiria Alapítvány szervezett a kairói Ma’adi negyedben található Szűz Mária-templomban. Beszédében kifejezte elismerését, amiért az egyiptomi hatóságok évek óta támogatják a Szent Család útja elnevezésű kezdeményezést, amely egy nemzetközi zarándokút állomásaiként összeköti majd mindazokat a helyeket, amelyeken a hagyomány szerint Mária, József és a gyermek Jézus keresztülment Egyiptom földjén való tartózkodásuk során.

A kopt ortodox pátriárka hozzátette, hogy a közoktatási minisztérium által kidolgozott iskolai tantervekbe be lehetne illeszteni az út tanulmányozását, a diákok részt vehetnének az egyes állomásokhoz kapcsolódó oktatási kezdeményezésekben. Ily módon a fiatal nemzedékeknek segíthetnek megismerni a Szent Család menekülését Egyiptomban, ami a nemzeti emlékezet szerves része.

A Szent Család útja 25 olyan helyszínt egyesít, amelynek emléke kedves az egyiptomi keresztények számára. A tervezett 3500 kilométer hosszú útvonal tizenegy kormányzóságon halad keresztül a Nílus-deltától Felső-Egyiptomig.

A világjárvány okozta válság, amely az egész bolygón megbénította a turizmust, nem állította le ezt a nagyszabású tervet. 2021 elején Adel al Gindy mérnök, az egyiptomi turisztikai hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős vezérigazgatója és a program koordinátora, a Wataninet.com-nak adott hosszú interjúban részletesen beszámolt a projekt előrehaladásáról, információkat adott a már megvalósult létesítményekről és azokról, amelyeknek kiépítése már elkezdődött annak érdekében, hogy az útvonal minden állomása megközelíthető legyen a turisták és zarándokok számára a Turisztikai Világszervezet által meghatározott szempontoknak (köztük a környezeti fenntarthatóság szempontjainak) megfelelő befogadási normák szerint.

Elkészülte után a Szent Család útja a világ egyik legnagyobb vallási turisztikai útvonala lesz. Egyiptomban is várják, hogy elmúljanak a Covid-19-járvány romboló hatásai, és reménykednek, hogy a jövőben egyre több külföldi turista és zarándok érkezik az országba, akik szeretnék bejárni Szent József, Szűz Mária és a gyermek Jézus nyomait Egyiptom földjén.

2107. október 4-én az általános kihallgatáson Ferenc pápa üdvözölte a népes egyiptomi küldöttséget, akik azért jöttek Rómába, hogy előmozdítsák a Szent Család útján haladó zarándoklatok ügyét az Opera Romana Pellegrinaggi (ORP) zarándokokat segítő egyházi szervezettel együttműködésben (szentszéki intézmény, amely közvetlenül Angelo de Donatis bíboros, pápai vikárius fennhatósága alatt áll).

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Fides

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria