A Szentszék pasztorális irányelvekkel segíti a kínai katolikus papságot

Kitekintő – 2019. július 3., szerda | 15:59

A Vatikán június 28-án tette közzé a kínai püspökök és papok számára megfogalmazott irányelveket a kínai állami regisztráció kapcsán.

A lelkiismereti szabadság tiszteletben tartását kéri a Szentszék, kifejezve közelségét és megértését a kínai katolikus közösségek helyzetével kapcsolatban, valamint konkrét lépéseket javasol, hogy a kínai papságot a regisztrálás kötelessége ne szakítsa el a Péter utódával való közösségtől.

A dokumentum a kínai papság kérdéseire válaszul született. Mi a megfelelő lépés, amikor a kormány kényszeríti őket a regisztrációra? Mit tegyenek, amikor lelkiismereti szempontból problematikus szövegek aláírására kérik őket?

A Szentszék hangsúlyozta, az alapelv most is az, hogy a lelkiismereti szabadságot tiszteletben kell tartani, senkit nem kényszerítve olyan lépésekre, amelyeket nem akar megtenni.

A Szentszék és a Kínai Népköztársaság 2018 szeptemberében aláírt ideiglenes megállapodása a püspökök kinevezéséről új fejezetet jelentett a kínai–vatikáni kapcsolatokban; egyik első és jelentős eredményeként minden kínai püspök közösségben van Rómával. A pápa visszahelyezett a teljes egyházi szeretetközösségbe nyolc „hivatalos” kínai püspököt, akiket pápai engedély (mandátum) nélkül szenteltek fel.

Ugyanakkor nem sikerült 2018-ban minden gondot orvosolni: ma az egyik legégetőbb probléma az, hogy a kínai törvények szerint minden püspöknek és papnak hivatalosan regisztrálnia kell magát a kínai hatóságoknál. Az ország számos régiójában ennek kapcsán olyan szövegeket íratnak alá a papokkal, amelyek összeegyeztethetetlenek a Katolikus Egyház tanításával; lelkiismereti vívódást jelent számukra például annak aláírása, hogy elfogadják a függetlenség elvét, vagyis hogy a kínai egyház autonóm, önállóan irányítja magát.

A mai helyzet ezzel együtt is sokkal jobb, mint például az ötvenes években, amikor Rómától elkülönülő nemzeti egyházat kívántak létrehozni. Ma, az ideiglenes egyezménynek köszönhetően, Peking elismeri a pápa jogát a püspökök kinevezésére.

A Szentszék arra törekszik, hogy a regisztráció során aláíratott kijelentések ne csupán a kínai törvényekkel legyenek összhangban, hanem a Katolikus Egyház tanításaival is, és így elfogadhatóak legyenek a papság számára. A kínai keresztény közösségek sajátos helyzetét figyelembe véve a Szentszék javaslatot tesz XVI. Benedek pápa 2007 májusában, a kínai katolikusoknak írt levele alapján. XVI. Benedek a helyi püspök hatáskörébe utalta a döntést, aki jobban ismeri a tényleges helyzetet, mérlegelni tudja a választási lehetőségeket, illetve az egyházmegyét érintő lehetséges következményeket.

Ma a Szentszék egy lépéssel továbbmegy a pasztorális irányelveket tárgyaló dokumentumban: azt javasolja, hogy a püspökök kérjék egy mondat belefoglalását a regisztráció alkalmával, mely kijelenti, a helyi egyház függetlensége és autonómiája a katolikus tanítás figyelembevételével értendő. Vagyis: politikai függetlenségről, adminisztratív autonómiáról és pasztorális önállóságról legyen szó, amellyel a világ valamennyi helyi egyháza rendelkezik napjainkban.

Amennyiben ezt az írásbeli kiegészítést nem engedélyezik a hatóságok, a regisztrálni kívánó püspök vagy pap szóban is kijelentheti ezt, egy tanú jelenlétében. Közvetlenül a regisztráció után számoljanak be a papok a püspöküknek a regisztrációról és annak körülményeiről. Akik nem tudják vállalni ezeket a feltételeket, azokat senki ne kényszerítse rá.

A dokumentum realistán szemléli a kínai katolikusok helyzetét, és segíteni kíván azoknak, akik lelkiismereti nehézségeket élnek át; tisztában van a múltbeli szenvedéseikkel, és a kínai katolikusok egységét szeretné elősegíteni.

A teljes dokumentum angol nyelven ITT olvasható.

Forrás: Vatican News (angol nyelvű szerkesztőség)

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria