A Szentszék a vallásszabadság tiszteletben tartását kéri a járvány idején is

Kitekintő – 2020. november 13., péntek | 12:09

Janusz S. Urbańczyk érsek, a Szentszék állandó megfigyelője sürgette a bécsi központú Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnél (EBESZ) tett felszólalásában, hogy a szervezet tagjai tartsák tiszteletben a vallásszabadságot. Rámutatott a súlyos sérelmekre, melyek a vallási közösségeket érik az államok által a Covid-19-járvány leküzdése érdekében bevezetett intézkedések következtében.

A november 9–10-én a humán dimenzióról tartott harmadik kiegészítő konferencia (SHDM) résztvevőihez intézett beszédében Urbańczyk érsek hangsúlyozta a vallásszabadság gyakorlásának fontosságát; kiemelte, hogy a vallásgyakorlás személyes beteljesedést, emellett hozzájárulást jelent a társadalom javához. Az EBESZ-tanácskozáson a vallás, illetve a meggyőződés szabadságával foglalkoztak; azzal, hogy milyen szerepet játszanak a digitális technológiák és a civil társadalom ennek az emberi jognak az előmozdításában.

A szentszéki képviselő leszögezte, hogy a hit mind az egyének, mind a közösségek szintjén hozzájárul a gondolkodás szabadságának tiszteletben tartásához, az igazság kereséséhez, a személyes és társadalmi igazságossághoz, valamint a jogállamisághoz, amelyek mind szükségesek ahhoz, hogy igazságos legyen a kapcsolat az állampolgárok, az intézmények és az államok között.

Azonban bizonyos társadalmakban a vallásokat továbbra is inkább az intolerancia, mint a társadalmi harmónia forrásának tekintik. Ez a helyzet hozzájárulhat a vallásokkal és hívőkkel szembeni veszélyes negatív hozzáállás kialakulásához, amely károsíthatja ezen személyek és közösségek jólétét és végső soron az egész társadalmat – hívta fel a figyelmet Janusz S. Urbańczyk.

A Szentszék szerint az EBESZ-tagállamoknak el kellene utasítaniuk a vallás vagy a meggyőződés szabadságának redukcionista, leszűkített megközelítését vagy értelmezését, amely a vallások privatizálására törekszik. Az érsek hangsúlyozta, hogy az ilyen redukcionizmus hátterében a vallás vagy a meggyőződés szabadsága valódi értelme elismerésének és a vallás társadalmi szerepe megbecsülésének hiánya húzódik.

A vallás nyilvános dimenziójára utalva a Szentszék képviselője hangsúlyozta, hogy a vallási közösségek bejegyzésének mechanizmusai ne váljanak a vallás vagy a meggyőződés szabadságának megsértésévé. Továbbá tartsák tiszteletben a vallások autonómiáját, biztosítva számukra, hogy szabadon választhassák ki, nevezhessék ki és válthassák le vezetőiket, és szabadon dönthessenek belső szabályaikról, meggyőződésük tartalmáról, struktúrájáról vagy nevéről.

Végül Urbańczyk érsek arra szólított fel, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet az államok által a Covid-19-válságban bevezetett intézkedések következményeire. „A jogalkotóknak mindig tisztában kell lenniük azokkal a súlyos következményekkel, amelyeket ezek a rendeletek eredményeznek a vallási vagy hitközösségek számára, amelyek fontos szerepet játszanak a válság elleni harcban nemcsak az egészségügy területén nyújtott aktív szerepük, hanem erkölcsi támogatásuk, valamint a szolidaritásról és a reményről szóló üzeneteik révén is” – zárta felszólalását a szentszéki képviselő az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet november elején tartott konferenciáján.

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ; angolul Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) a világ legnagyobb biztonsági szervezete, amely Európa, Észak-Amerika és Közép-Ázsia 57 államát fogja össze. A bécsi székhelyű szervezet célja a korai figyelmeztetés, a válságmegelőzés, a válságkezelés, továbbá a válság utáni rehabilitáció.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria