Advent a kínai katolikus közösségben

Kitekintő – 2021. december 16., csütörtök | 18:36

A pekingi katolikusoknak különös örömet jelentett advent harmadik vasárnapja: végre újra részt vehettek templomi szertartásokon, a járványügyi korlátozások feloldása után – az ünnepi időszak fényei most még inkább reményt sugároztak.

A Kármel-hegyi Miasszonyunkról nevezett pekingi plébánia hívei a templom udvarán gyűltek össze égő gyertyával kezükben, imádkozva, a Teodorico Pedrini atya nevét viselő plébániai kórussal együtt énekelve. Ezzel fejezték ki tiszteletüket az olasz misszionárius, Teodorico Pedrini CM (1671–1746) iránt, aki missziós és teológiai tevékenysége mellett egyházi dalok szerzőjeként is beírta magát a kínai katolicizmus történetébe. Pedrini atya a Kármel-hegyi Miasszonyunk-templom alapítója, és ott is élt, amíg a Csing-dinasztia birodalmának fővárosában tartózkodott.

A Páli Szent Vince alapította klerikus kongregációhoz tartozó lazarista olasz pap 36 esztendőn át végzett missziós tevékenységet Kínában. Zenére oktatta Kang-hszi császár három fiát, és társszerzője volt a nyugati zeneelméletet ismertető legelső kínai nyelvű könyvnek.

Pedrini atya 1723-ban vette meg a rezidenciájául szolgáló épületet, amelyben a Kármel-hegyi Miasszonyunk-templomot megalapította, Peking első nem jezsuita templomát, népszerű nevén a Nyugati templomot. Soha nem tagadta meg hűségét a Szentszékhez, amiből számos probléma fakadt életében a rítusvita idején. Élete vége felé kiengesztelődött a jezsuita misszionáriusokkal. 1746. december 10-én pekingi otthonában hunyt el, és a jezsuiták Csalan temetőjében a császár költségén temették el.

A Kármel-hegyi Miasszonyunk-templom híveinek szabadtéri éneke a hitükről és a missziós lelkületükről is tanúságot tett, hiszen a plébánia környékén mindenki hallhatta, mindenki felé közvetítették a kereszténység üzenetének örömét.

A kínai katolikusok adventjét meghatározza a gyakorlati karitatív tevékenység. Xavéri Szent Ferenc, a missziók patrónusa ünnepén a belső-mongóliai autonóm területen található aocseni egyházközség karitászcsoportja a nagy hideg ellenére a megyei idősotthonba vitt ajándékokat, segítettek a gondozásban, meghallgatták az idős lakókat.

Egy sanghaji, 16 éve Jungnienből (ma Handan) érkező bevándorló munkások alapította közösség tagjai nehéz sorsú családokat látogatnak, véradásban vesznek részt, időseket és betegeket támogatnak. Máig szoros kapcsolatot ápolnak a jungnieni anyaegyházmegyével is, miközben részévé váltak a sanghaji egyházmegyének. Anyagilag hozzájárultak a püspökség, a képzési központ, egy árvaház építéséhez is, illetve több templom felújításához.

Forrás: Fides.org

Fotó: Wikimedia Commons

Magyar Kurír
(vn)

Kapcsolódó fotógaléria