Amazóniai szinódus: Klerikalizmustól mentesen kell értékelni a világi hívek karizmáját

Kitekintő – 2019. október 17., csütörtök | 12:27

Az amazóniai térség problémáival foglalkozó rendkívüli püspöki szinódus október 14-i ülésén, melyen a 177 szinódusi atya mellett Ferenc pápa is részt vett, a világi hívek karizmájáról és feladatáról, a nők küldetéséről az Egyházban, a kiskorúak és az idősek védelméről, a hivatásgondozásról, a vízgazdálkodásról, valamint a kommunikáció kihívásairól tanácskoztak.

Újra végig kell gondolni az Egyház szolgálati jellegét, mégpedig a szinodalitás összefüggésében – kérte több felszólaló is. Az amazóniai helyi egyházban nagyobb szerepet kell biztosítani Isten szavának. Isten szava ugyanis hatékony és irgalmas, nevelő és prófétai, teremtő és átalakító, felhívja a figyelmet a teremtett világ védelmére, valamint elköteleződést sürget mind kulturális, mind politikai téren egy humánusabb emberiségért. Ehhez Isten szavának új szolgái szükségesek, beleértve a nőket is, ezért a képzésükre anyagiakat is áldozni kell, hogy az evangéliumot el tudják vinni Amazónia minden térségébe.

Egyre nagyobb szükség van a világi hívek karizmájának értékelésére, mert éppen általuk lesz nyilvánvaló az Egyház kilépő jellege, távol minden klerikalizmustól. Egy felszólaló azt javasolta, hogy a viri probati, a kipróbált férfiak és a nők egyházi szolgálatának lehetőségeit vitassák meg rendes püspöki szinódus keretében. Sürgették az állandó diakonátus bevezetését, mert ez igazi kísérleti terep lehet a kipróbált férfiak számára, hogy házasemberként esetleg a papság szentségébe is felvegyék őket. Azt is javasolták, hogy a nők egyházi szolgálata számára teremtsenek intézményeket, melyek biztosítják az amazóniai térségben a nők méltóságát és egyenlőségét.

A kiskorúak szexuális bántalmazásának szörnyűséges bűne miatt az Egyháznak ébernek és bátornak kell lennie. A legnagyobb kihívás az átláthatóság és a felelősség kérdése a megtörtént bűnesetekkel szemben. Amazóniában bűnszövetkezetek rabolnak el gyermekeket, hogy szexuálisan kizsákmányolják vagy szervkereskedőknek adják el őket. Tavaly csak Brazíliában 62 ezer ilyen eset történt. Amazónia térségében nagy a gazdasági egyenlőtlenség, ami még törékenyebbé teszi a szociális helyzetet. Erre megelőzéssel kell válaszolni, elébe kell menni a problémáknak.

A hivatásgondozás legyen az evangelizáció szerves része és kapcsolódjék bele az ifjúsági lelkipásztorkodás egészébe. A megszólított fiatalok részére biztosítsanak megfelelő képzést, a szent és elkötelezett élet tanúságtételével. Az amazóniai papság ne akadémiai tanítással álljon elő, hanem missziós lelkülettel és igazi papi szívvel.

A katekétikai képzésben sürgették az átfogó ökológiára nevelést, elsősorban is a víz védelmét, mely az élet alapvető forrása. Ennek jelenlegi megoldatlansága okozza azt, hogy a térségben oly sok gyermek hal meg a víz fertőzöttsége miatt. Ennek felszámolásához komoly tudatformálás szükséges.

A hétfői munkanap végén Ferenc pápa szót kért és néhány témához megjegyzést fűzött, kifejezve, hogy milyen impulzusok érintették meg leginkább.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria