Amikor IX. Piusz megrendült és sírva fakadt

Kitekintő – 2019. október 4., péntek | 13:20

Giovanni de Rossi, akit az utókor máig az ókeresztény régészet atyjának nevez, huszonhét évesen, telve lelkesedéssel a régészet és a Katolikus Egyház iránt, 1849 tavaszán a Via Appia Antica titkokkal teli környékén sétált, jó régészként mindig a talajt vizsgálgatva, hátha a föld kivet magából valamit… Vértesaljai László SJ jegyzetét adjuk közre.

Giovanni de Rossi a szerszámoskamraként használt, Szent II. Sixtus pápa tiszteletére emelt egykori kápolna körüli törmeléket turkálgatta. Egy koszos márványdarabra lelt. Felvette, megtisztította, és a NELIUS MARTYR feliratot betűzte ki. Azonnal összeállt a kép: a felirat Cornelius mártíré, aki Róma püspöke volt 251-től, és a Centumcellae-Civitavecchiában szenvedett vértanúságot Gallus császár alatt, 253-ban. A felirat nem lehet messze eredeti helyétől – gondolta a régész, és lélekben azonnal a föld alá bújt.

Pár nappal később kihallgatást kért IX. Piusztól. Elmondta a pápának, hogy a városból a Szent Sebestyén-bazilika felé menet, a dombtetőn találta a márványdarabot, és szerinte ott húzódik az a katakomba, ahova a harmadik század közepének pápáit, köztük Corneliust (Szent Kornél pápát) temették. „Meg kellene venni azt a földet, és ásni kell ott!” – tanácsolta. A pápa lehűtötte a fiatal, „álmodozó” tudós kedélyeit, és elbocsátotta, ő pedig leverten távozott. Ezt látván, lelkiismeret-furdalása támadt a Szentatyának, és így szólt titkárának: „Mint egy koszos macskát, hajszoltam el de Rossit. Kérem, intézkedjék, hogy megvegyük az ottani egész földet.”

De Rossi azonnal ásni kezdett. Hamar célhoz ért, mert az említett kápolna közelében egy lucernarium, a katakombába fényt vezető nyílás nyomra vezette, és rátalált a – korabeli egyházi iratokban említett, így történelmileg jól ismert – kriptára. Amikor feltárta a pápák kriptáját (Cripta dei Papi, a Szent Callixtus-katakombában), s ennek híre a Vatikánba is eljutott, IX. Piusz személyesen is látni akarta a leleteket.

De Rossi a pápák kriptájában fogadta IX. Piuszt, kezében tartva két márványdarabot: azt, amit a törmelékben talált, és a párját, amit a föld alatt lelt meg. A Szentatya kivette a kezéből, és összeillesztette az egybetartozó darabokat. Mélyen megindult, és könnyes szemmel kérdezte: „Ezek a feliratok mind az én elődeim sírfeliratai, kiknek csontjai itt pihentek?” A pápa titkára feljegyezte a fiatal tudós ironikus szavait: „Szentatyám, de hiszen ezek csak álmok!”, majd elmagyarázta, hogy a kriptában kilenc pápát, nyolc püspököt és négy diakónust temettek el. A kripták sírfelirata görög, a harmadik század hivatalos római egyházi nyelve lévén. Kornél pápát ugyanebben a katakombában temették el, a patrícius Corneliusok családi sírkamrájában, ezért nevét latinul írták.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Catacombe.Roma.it

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria